Befolkning

Befolkningsstruktur 31.12

  1900 1950 2000 2016 2017
Folkmängd, tusen          
Totalt 2 656 4 030 5 181 5 503 5 513
Män 1 311 1 926 2 529 2 712 2 719
Kvinnor 1 345 2 104 2 652 2 791 2 794
Ålder, %          
  0–14 år 35,1 30,0 18,1 16,2 16,2
15–64 år 59,6 63,4 66,9 62,9 62,5
65–84 år 5,2 6,4 13,5 18,3 18,7
85– år 0,1 0,2 1,5 2,6 2,7
Medelålder, år          
Män  26,3 28,6 37,7 41,1 41,3
Kvinnor 27,5 31,6 41,0 43,8 44,0
Språk 1), %          
Finska 86,8 91,1 92,4 88,3 87,9
Svenska 12,9 8,6 5,6 5,3 5,2
Samiska 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Ryska 0,3 0,1 0,5 1,4 1,4
Övriga 0,0 0,1 1,4 5,1 5,4
Civilstånd, %          
Ogifta 60,9 53,3 47,1 48,2 48,4
Män 63,0 55,6 51,1 52,1 52,2
Kvinnor 58,9 50,8 43,2 44,5 44,6
Gifta 2) 33,6 39,4 38,3 36,3 36,1
Män 34,0 41,2 39,2 36,8 36,6
Kvinnor 33,2 38,0 37,5 35,8 35,7
Frånskilda och änkor/änklingar 2) 5,5 7,2 14,6 15,5 15,5
Män 3,0 3,2 9,7 11,1 11,2
Kvinnor 7,9 11,2 19,3 19,7 19,7
Trossamfund, %          
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 3) 98,1 95,0 85,1 72,0 70,9
Ortodoxa kyrkor 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1
Övrig 0,2 0,5 1,1 1,6 1,6
Befolkningsregister eller okänd - 2,8 12,7 25,3 26,3

1) De officiella språken: finska och svenska
2) Fr.o.m. år 2010 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 17.12.2018

Befolkningsprognos

  2020 2030 2040 2050 2060 2070
Folkmängd, tusen 5 543 5 612 5 602 5 532 5 448 5 371
Ålder, %            
  0–14 år 15,6 13,5 13,1 12,8 12,0 11,6
15–64 år 61,7 60,3 59,7 58,5 56,9 55,3
65–84 år 19,9 22,3 21,1 21,8 23,9 24,4
85– år 2,8 3,9 6,1 6,9 7,2 8,7

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsprognos

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 17.12.2018

Demografisk försörjningskvot kommunvis 2017

Demografisk försörjningskvot kommunvis 2017

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.8.2018

Befolkningens ålderstruktur 31.12Befolkningens ålderstruktur 31.12

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2018

Befolkningsförändringar

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2017 1)
Levande födda 56 742 11,0 60 980 11,4 50 321 9,1
Döda 49 339 9,5 50 887 9,5 53 722 9,8
Födelseöverskott 7 403 1,4 10 093 1,9 -3 401 -0,6
Inflyttning 16 895 3,3 25 636 4,8 31 797 5,8
Utflyttning 14 311 2,8 11 905 2,2 16 973 3,1
Nettoinvandring 2 584 0,5 13 731 2,6 14 824 2,7
Folkökning 9 813 1,9 23 849 4,4 9 833 1,8
Ingångna äktenskap            
   Tvåkönade par 27 749 5,4 31 925 6,0 25 988 4,7
   Enkönade par . . . . . . . . 554 0,1
Registrerade partnerskap . . . . 322 0,1 36 0,0
Äktenskapsskillnader            
   Tvåkönade par 14 096 2,7 13 807 2,6 13 483 2,4
   Enkönade par . . . . . . . . 2 0,0
Skilsmässor i registrerade
partnerskap
. . . . 64 0,0 131 0,0

1) Av medelfolkmängden

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.12.2018

Utvecklingen av folkmängden

Utvecklingen av folkmängden

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.12.2018

Levande födda och döda

Levande födda och döda

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.12.2018

Flyttningsrörelse

Flyttningsrörelse

Källa: Statistikcentralen, Flyttningsrörelse

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.12.2018

Befolkning efter härkomst, födelseland och språk 2017

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppdaterad: 9.8.2018

Befolkning efter språk 31.12

Modersmål 2014 2015 2016 2017
Finska 4 868 751 4 865 628 4 857 795 4 848 761
Svenska 290 747 290 161 289 540 289 052
Samiska 1 949 1 957 1 969 1 992
Övriga språk totalt 310 306 329 562 353 993 373 325
Ryska 69 614 72 436 75 444 77 177
Estniska 46 195 48 087 49 241 49 590
Arabiska 14 825 16 713 21 783 26 467
Somaliska 16 721 17 871 19 059 20 007
Engelska 16 732 17 784 18 758 19 626
Kurdiska 10 731 11 271 12 226 13 327
Persiska, farsi 8 103 8 745 10 882 12 090
Kinesiska 10 110 10 722 11 334 11 825
Albanska 8 754 9 233 9 791 10 391
Vietnamesiska 7 532 8 273 9 248 9 872
Totalt 5 471 753 5 487 308 5 503 297 5 513 130

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.12.2018

Utländska medborgare i Finland

Medborgare i: 2016 % 2017 % Årsförändring, %
Estland 51 499 21,1 51 539 20,7 0,1
Ryssland 30 970 12,7 29 183 11,7 -5,8
Irak 9 813 4,0 11 729 4,7 19,5
Kina 8 480 3,5 8 742 3,5 3,1
Sverige 8 040 3,3 8 018 3,2 -0,3
Thailand 7 487 3,1 7 533 3,0 0,6
Somalia 7 018 2,9 6 677 2,7 -4,9
Afghanistan 5 294 2,2 5 792 2,3 9,4
Vietnam 5 253 2,2 5 603 2,2 6,7
Syrien 3 355 1,4 5 290 2,1 57,7
Övriga 106 430 43,7 109 346 43,8 2,7
Totalt 243 639 100 249 452 100 2,4

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.12.2018

Utlänningar som fått finskt medborgarskap 1)

Tidigare medborgare i: 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ryssland 2 477 2 103 2 317 1 728 2 028 2 758
Somalia 609 814 834 955 1 066 957
Irak 457 521 405 560 534 742
Estland 521 436 382 420 459 705
Afghanistan 510 479 251 242 376 469
Turkiet 278 271 257 229 264 313
Iran 451 341 219 140 222 309
Nigeria 75 87 111 179 175 283
Ukraine 148 157 141 145 163 281
Thailand 75 104 125 150 193 261
Övriga 3 486 3 617 3 218 3 173 3 895 5 141
Totalt 9 087 8 930 8 260 7 921 9 375 12 219

1) I Finland fast bosatta

Källa: Statistikcentralen, Erhållande av finskt medborgarskap

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.12.2018

Asylsökande och flyktingkvot

  2013 2014 2015 2016 2017
Asylsökande 3 238 3 651 32 476 5 651 5 046
Asylbeslut 1)          
  Asyl beviljad 556 501 1 112 4 586 2 528
  Uppehållstillstånd beviljat 2) 1 271 845 767 3 159 1 256
  Avslag 3) 1 903 2 050 1 307 14 282 3 996
Familjeåterförening          
  Positiva beslut 875 1 094 986 1 179 2 080
  Avslag 1 692 1 035 406 283 619
Flyktingkvot  750 1 050 1 050 750 750

1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Ändring av statistikföringspraxis fr.o.m. början av år 2015

Källa: Migrationsverket

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.4.2018

Förväntad livslängd

Ålder 2000   2010   2017  
  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
  År          
  0 år 74,1 81,0 76,7 83,2 78,7 84,2
10 år 64,6 71,4 67,0 73,5 68,9 74,4
20 år 54,8 61,5 57,2 63,6 59,1 64,5
30 år 45,4 51,7 47,8 53,8 49,6 54,7
40 år 36,1 42,1 38,3 44,0 40,0 45,0
50 år 27,3 32,7 29,3 34,6 30,8 35,3
60 år 19,2 23,7 21,1 25,5 22,1 26,2
70 år 12,1 15,2 13,8 17,0 14,6 17,6
80 år 6,6 8,2 7,6 9,4 8,1 9,9

Källa: Statistikcentralen, Avlidna

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.12.2018

Familjer 2017

  Alla  Familjens Barnfamiljer med
  familjer medelstorlek 0–17-åriga barn 0–6-åriga barn
Totalt 1 471 500 2,8 566 242 279 535
Äkta par utan barn        
Tvåkönade par 530 404 2,0 . .
Enkönade par 1) 2 282 2,0 . .
Äkta par med barn        
Tvåkönade par 412 102 4,0 329 864 163 152
   Enkönade par 2) 758 3,6 733 525
Sambor, tvåkönade par        
   Utan barn 217 644 2,0 . .
   Med barn 123 234 3,7 111 065 70 770
Mor och barn 152 460 2,5 106 939 41 798
Far och barn 32 616 2,3 17 641 3 290

1) Inkl. registrerade par 
2) Inkl. registrerade par med barn

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad:19.12.2018

Barnfamiljer och antal barn 2017

0–17-åriga barn Barnfamiljer % Antal barn %
Totalt 566 242 100 1 046 336 100
1 barn 241 709 42,7 241 709 23,1
2 barn 220 116 38,9 440 232 42,1
3 barn 75 326 13,3 225 978 21,6
4– barn 29 091 5,1 138 417 13,2

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.6.2018

Befolkningen efter landskap 1)

  Folktäthet Folkmängd Ärsför-
ändring
Andel av hela
befolkningen
Födelse-
överskott
  inv./km²   % % 2)
  1.1.2018 31.12.2017 2017 2017 2017
Nyland 182 1 655 624 1,1 30,0 2,7
Egentliga Finland 45 477 677 0,4 8,7 -1,6
Satakunta 28 220 398 -0,6 4,0 -4,5
Egentliga Tavastland 33 172 720 -0,6 3,1 -2,2
Birkaland 41 512 081 0,5 9,3 -0,2
Päijänne-Tavastland 39 201 228 -0,2 3,6 -3,2
Kymmenedalen 34 175 511 -1,2 3,2 -5,8
Södra Karelen 24 129 865 -0,5 2,4 -5,2
Södra Savolax 10 147 194 -1,2 2,7 -7,7
Norra Savolax 15 246 653 -0,5 4,5 -3,5
Norra Karelen 9 162 986 -0,7 3,0 -4,6
Mellersta Finland 17 276 031 -0,1 5,0 -1,7
Södra Österbotten 14 190 910 -0,5 3,5 -1,7
Österbotten 23 180 945 -0,3 3,3 -0,1
Mellersta Österbotten 14 68 780 -0,4 1,2 1,2
Norra Österbotten 11 411 856 0,2 7,5 2,8
Kajanaland 4 73 959 -1,1 1,3 -6,1
Lappland 2 179 223 -0,5 3,3 -3,5
Åland 19 29 489 0,9 0,5 1,5
Hela landet 18 5 513 130 0,2 100 -0,6

1) Områdesindelningen enligt 1.1.2018
2) Av medelfolkmängden

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.12.2018

Folkmängden i de största kommunerna

  Folkmängd Årsförändring, %
31.12.2017 1) 2017 1)
1. Helsingfors 643 272 1,3
2. Esbo 279 044 1,6
3. Tammerfors 231 853 1,6
4. Vanda 223 027 1,7
5. Uleåborg 201 810 0,6
6. Åbo 189 669 1,1
7. Jyväskylä 140 188 1,0
8. Lahtis 119 573 0,1
9. Kuopio 118 209 0,4
10. Björneborg 84 587 -0,6
11. Kouvola 84 196 -1,3
12. Joensuu 76 067 0,3
13. Villmanstrand 72 909 0,1
14. Tavastehus 67 662 -0,3
15. Vasa 67 392 -0,3
16. Seinäjoki 62 676 1,0
17. Rovaniemi 62 420 0,3
18. S:t Michel 54 261 -0,5
19. Kotka 53 539 -1,2
20. Salo 52 984 -1,0
21. Borgå 50 159 0,0
22. Karleby 47 723 0,0
23. Lojo 46 785 -0,8
24. Hyvinge 46 739 0,3
25. Träskända 42 572 2,5
26. Nurmijärvi 42 159 0,4
27. Raumo 39 620 0,0
28. Kyrkslätt 39 170 0,4
29. Tusby 38 646 0,2
30. Kajana 37 239 -0,8
31. Kervo 35 554 0,1
32. Nyslott 34 664 -1,6

1) Kommuner totalt 311. Områdesindelningen enligt 1.1.2018.

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2018

 

Ämnesområde: Befolkning

Senast uppdaterad 10.1.2019