Befolkning

Innehåll

Befolkningsstruktur 31.12

  1900 1950 2000 2019 2020
Folkmängd, tusen          
Totalt 2 656 4 030 5 181 5 525 5 534
Män 1 311 1 926 2 529 2 728 2 734
Kvinnor 1 345 2 104 2 652 2 797 2 800
Ålder, %          
  0–14 år 35,1 30,0 18,1 15,8 15,6
15–64 år 59,6 63,4 66,9 62,0 61,7
65–84 år 5,2 6,4 13,5 19,6 19,9
85– år 0,1 0,2 1,5 2,7 2,8
Medelålder, år          
Män  26,3 28,6 37,7 41,8 42,1
Kvinnor 27,5 31,6 41,0 44,5 44,7
Språk 1), %          
Finska 86,8 91,1 92,4 87,3 86,9
Svenska 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2
Samiska 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Övriga 0,3 0,2 1,9 7,5 7,8
Civilstånd, %          
Ogifta 60,9 53,3 47,1 48,7 48,9
Män 63,0 55,6 51,1 52,5 52,8
Kvinnor 58,9 50,8 43,2 44,9 45,1
Gifta 2) 33,6 39,4 38,3 35,6 35,3
Män 34,0 41,2 39,2 36,0 35,7
Kvinnor 33,2 38,0 37,5 35,2 34,9
Frånskilda och änkor/änklingar 2) 5,5 7,2 14,6 15,7 15,8
Män 3,0 3,2 9,7 11,4 11,6
Kvinnor 7,9 11,2 19,3 19,9 19,9
Trossamfund, %          
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 3) 98,1 95,0 85,1 68,7 67,8
Ortodoxa kyrkor 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1
Övrig 0,2 0,5 1,1 1,7 1,7
Befolkningsregister eller okänd - 2,8 12,7 28,5 29,4

1) De officiella språken: finska och svenska
2) År 2019–2020 inkl. registrerade partnerskap
3) Inkl. övriga lutherska
4) Inkl. övriga ortodoxa

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2021

Demografisk försörjningskvot kommunvis 2020

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Områdesindelningen enligt 1.1.2021

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 19.4.2021

Befolkningens ålderstruktur 31.12Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2021

Befolkning och befolkningsprognos efter åldersgrupInnehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2021

Befolkningsförändringar

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2019 1) 2020 1)
Levande födda 56 742 11,0 60 980 11,4 45 613 8,3 46 463 8,4
Döda 49 339 9,5 50 887 9,5 53 949 9,8 55 488 10,0
Naturlig folkökning 7 403 1,4 10 093 1,9 -8 336 -1,5 -9 025 -1,6
Inflyttning 16 895 3,3 25 636 4,8 32 758 5,9 . . . .
Utflyttning 14 311 2,8 11 905 2,2 17 263 3,1 . . . .
Nettoinvandring 2 584 0,5 13 731 2,6 15 495 2,8 . . . .
Förändringen av folkmängden 9 813 1,9 23 849 4,4 7 373 1,3 . . . .
Ingångna äktenskap 2)                
Tvåkönade par 27 751 5,4 31 925 6,0 21 920 4,0 . . . .
Enkönade par . . . . . . . . 376 0,1 . . . .
Registrerade partnerskap . . . . 322 0,1 . . . . . . . .
Äktenskapsskillnader 2)                
Tvåkönade par 14 096 2,7 13 807 2,6 13 311 2,4 . . . .
Enkönade par . . . . . . . . 54 0,0 . . . .
Skilsmässor i registrerade partnerskap 2) . . . . 64 0,0 72 0,0 . . . .

1) Av medelfolkmängden
2) Äktenskap och äktenskapsskillnader där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 23.4.2021

Utvecklingen av folkmängden

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2021

Levande födda och döda

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 23.4.2021

Flyttningsrörelsen

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Flyttningsrörelsen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.5.2020

Befolkning efter härkomst och språk 2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.6.2020

Befolkning efter språk 31.12

Modersmål 2017 2018 2019 2020 %
Inhemska språk totalt  5 139 805 5 126 173 5 112 648 5 100 946 92,0
finska 4 848 761 4 835 778 4 822 690 4 811 067 86,9
svenska 289 052 288 400 287 954 287 871 5,2
samiska 1 992 1 995 2 004 2 008 0,0
Främmande språk totalt  373 325 391 746 412 644 432 847 7,8
ryska 77 177 79 225 81 606 84 190 1,5
estniska 49 590 49 691 49 427 49 551 0,9
arabiska 26 467 29 462 31 920 34 282 0,6
engelska 19 626 20 713 22 052 23 433 0,4
somaliska 20 007 20 944 21 920 22 794 0,4
kurdiska 13 327 14 054 14 803 15 368 0,3
persiska 12 090 13 017 14 118 15 105 0,3
kinesiska 11 825 12 407 13 064 13 778 0,2
albanska 10 391 10 990 11 806 12 664 0,2
vietnamesiska 9 872 10 440 11 094 11 562 0,2
Totalt 5 513 130 5 517 919 5 525 292 5 533 793 100

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2021

Befolkning efter medborgarskap

Medborgare i: 2017 2018 2019 2020 Förändringen av folkmängden 2019–2020, %
Finland 5 263 678 5 260 347 5 257 663 5 254 876 -0,1
Utlandet total 249 452 257 572 267 629 278 917 4,2
Estland 51 539 51 456 50 860 50 866 0,0
Ryssland 29 183 28 747 28 528 28 866 1,2
Irak 11 729 13 078 13 943 14 708 5,5
Kina 8 742 9 230 9 825 10 458 6,4
Sverige 8 018 7 996 7 983 8 041 0,7
Thailand 7 533 7 632 7 772 7 851 1,0
Indien 5 159 5 730 6 751 7 237 7,2
Afghanistan 5 792 6 198 6 666 7 059 5,9
Syrien 5 290 6 016 6 579 6 915 5,1
Vietnam 5 603 5 941 6 350 6 630 4,4
Övriga 110 864 115 548 122 372 130 286 6,5
Totalt 5 513 130 5 517 919 5 525 292 5 533 793 0,2

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2021

Utlänningar som fått finskt medborgarskap 1)

Tidigare medborgare i: 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ryssland 2 317 1 728 2 028 2 758 1 766 1 946
Estland 382 420 459 705 541 658
Irak 405 560 534 742 621 589
Somalia 834 955 1 066 957 856 583
Afghanistan 251 242 376 469 339 309
Syrien 16 28 47 118 118 299
Thailand 125 150 193 261 249 281
Turkiet 257 229 264 313 210 260
Ukraine 141 145 163 281 202 255
Sverige 186 165 206 212 210 248
Övriga 3 346 3 299 4 039 5 403 4 099 4 221
Totalt 8 260 7 921 9 375 12 219 9 211 9 649

1) I Finland fast bosatta

Källa: Statistikcentralen, Erhållande av finskt medborgarskap

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.5.2020

Asylsökande och flyktingkvot

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Asylsökande 3 651 32 477 5 647 5 047 4 548 4 550
Asylbeslut 1)            
  Asyl beviljad 501 1 112 4 586 2 528 1 852 2 073
  Uppehållstillstånd beviljat 2) 845 767 3 159 1 256 888 888
  Avslag 3) 2 050 1 307 14 282 3 996 1 976 2 875
Familjeåterförening            
  Positiva beslut 1 094 986 1 179 2 080 1 752 1 531
  Avslag 1 035 406 283 619 745 613
Flyktingkvot  1 050 1 050 750 750 750 750

1) Migrationsverkets beslut
2) Inkl. uppehållstillstånd som beviljats på grund av humanitärt eller alternativt skydd
3) Ändring av statistikföringspraxis fr.o.m. början av år 2015

Källa: Migrationsverket

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 27.8.2020

Förväntad livslängd

Ålder 2000   2010   2019  
  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
  År          
  0 år 74,1 81,0 76,7 83,2 79,2 84,5
10 år 64,6 71,4 67,0 73,5 69,4 74,7
20 år 54,8 61,5 57,2 63,6 59,6 64,9
30 år 45,4 51,7 47,8 53,8 50,1 55,1
40 år 36,1 42,1 38,3 44,0 40,6 45,3
50 år 27,3 32,7 29,3 34,6 31,3 35,7
60 år 19,2 23,7 21,1 25,5 22,6 26,5
70 år 12,1 15,2 13,8 17,0 14,9 17,8
80 år 6,6 8,2 7,6 9,4 8,4 10,2

Källa: Statistikcentralen, Avlidna

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 30.10.2020

Familjer 2019

  Alla  Familjens Barnfamiljer med
  familjer medelstorlek 0–17-åriga barn 0–6-åriga barn
Totalt 1 467 368 2,7 558 302 265 618
Äkta par utan barn        
   Tvåkönade par 533 910 2,0 . .
   Enkönade par 1) 2 599 2,0 . .
Äkta par med barn        
   Tvåkönade par 396 025 4,0 318 557 150 977
   Enkönade par 2) 873 3,6 838 556
Sambor, tvåkönade par        
   Utan barn 224 270 2,0 . .
   Med barn 122 918 3,7 111 006 69 200
Mor och barn 152 759 2,6 108 902 41 378
Far och barn 34 014 2,3 18 999 3 507

1) Inkl. registrerade par 
2) Inkl. registrerade par med barn

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 26.5.2020

Barnfamiljer och antal barn 2019

0–17-åriga barn Barnfamiljer % Antal barn %
Totalt 558 302 100 1 028 030 100
1 barn 238 568 42,7 238 568 23,2
2 barn 218 920 39,2 437 840 42,6
3 barn 72 506 13,0 217 518 21,2
4+ barn 28 308 5,1 134 104 13,0

Källa: Statistikcentralen, Familjer

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 26.5.2020

Befolkningen efter landskap

Landskap Folkmängd 31.12   Förändring av folkmängden, %
Områdesindelningen enligt 1.1.2021 2019 2020 2019–2020
Nyland 1 689 725 1 702 678 0,8
Egentliga Finland 479 341 481 403 0,4
Satakunta 216 752 215 416 -0,6
Egentliga Tavastland 170 925 170 577 -0,2
Birkaland 519 872 522 852 0,6
Päijänne-Tavastland 206 315 205 771 -0,3
Kymmenedalen 164 456 162 812 -1,0
Södra Karelen 127 757 126 921 -0,7
Södra Savolax 134 314 132 702 -1,2
Norra Savolax 249 003 248 265 -0,3
Norra Karelen 164 465 163 537 -0,6
Mellersta Finland 272 898 272 617 -0,1
Södra Österbotten 193 207 192 150 -0,5
Österbotten 175 923 175 816 -0,1
Mellersta Österbotten 68 158 67 988 -0,2
Norra Österbotten 412 830 413 830 0,2
Kajanaland 72 306 71 664 -0,9
Lappland 177 161 176 665 -0,3
Åland 29 884 30 129 0,8
Hela landet 5 525 292 5 533 793 0,2

Källa: Statistikcentralen, Befolkning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2021

Folkmängden i de största kommunerna

  Kommun 1) Folkmängd Förändringen av folkmängden 
    31.12.2020 2019–2020 %
1. Helsingfors 656 920 3 085 0,5
2. Esbo 292 796 3 065 1,1
3. Tammerfors 241 009 2 869 1,2
4. Vanda 237 231 3 456 1,5
5. Uleåborg 207 327 1 838 0,9
6. Åbo 194 391 1 429 0,7
7. Jyväskylä 143 420 1 020 0,7
8. Kuopio 120 210 928 0,8
9. Lahtis 119 984 161 0,1
10. Björneborg 83 684 -250 -0,3
11. Kouvola 81 187 -926 -1,1
12. Joensuu 76 935 85 0,1
13. Villmanstrand 72 662 28 0,0
14. Tavastehus 67 848 215 0,3
15. Vasa 67 551 -85 -0,1
16. Seinäjoki 64 130 349 0,5
17. Rovaniemi 63 528 486 0,8
18. S:t Michel 52 583 -551 -1,0
19. Kotka 51 668 -458 -0,9
20. Salo 51 562 -271 -0,5
21. Borgå 50 619 239 0,5
22. Karleby 47 772 91 0,2
23. Hyvinge 46 576 106 0,2
24. Lojo 45 886 -79 -0,2
25. Träskända 44 455 744 1,7
26. Nurmijärvi 43 663 670 1,6
27. Kyrkslätt 40 082 496 1,3
28. Raumo 39 040 -165 -0,4
29. Tusby 38 783 184 0,5
30. Kervo 37 105 349 0,9
31. Kajana 36 567 -142 -0,4
32. S:t Karins 34 667 730 2,2
33. Nokia 34 476 547 1,6
34. Ylöjärvi 33 352 98 0,3
35. Nyslott 32 662 -312 -0,9
36. Kangasala 32 214 346 1,1
37. Vichtis 29 160 2 0,0
38. Riihimäki 28 710 -83 -0,3
39. Raseborg 27 528 -8 0,0
40. Imatra 26 075 -433 -1,6
41. Reso 24 407 351 1,5
42. Brahestad 24 353 -326 -1,3
43. Sastamala 24 052 -225 -0,9
44. Lempäälä 23 828 305 1,3
45. Hollola 23 251 -159 -0,7
46. Sibbo 21 687 517 2,4
47. Torneå 21 467 -135 -0,6
48. Siilinjärvi 21 251 -172 -0,8
49. Idensalmi 21 124 -244 -1,1
50. Mäntsälä 20 783 62 0,3

1) Kommuner totalt 309. Områdesindelningen enligt 1.1.2021.

Källa: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur

Uppgifterna Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2021

 

Ämnesområde: Befolkning

Senast uppdaterad 23.4.2021