Väestö ja yhteiskunta

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Vaalit

Väkiluvun kehitys 1750-2022

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestörakenne 31.12.

Väkiluku, tuhatta 1900 1950 2000 2020 2021 2022
Yhteensä 2 656 4 030 5 181 5 534 5 548 5 564
Miehet 1 311 1 926 2 529 2 734 2 743 2 753
Naiset 1 345 2 104 2 652 2 800 2 805 2 810
Ikä, %  
0–14 v. 35,1 30,0 18,1 15,6 15,4 15,1
15–64 v. 59,6 63,4 66,9 61,7 61,6 61,6
65–84 v. 5,2 6,4 13,5 19,9 20,2 20,4
85– v. 0,1 0,2 1,5 2,8 2,8 2,9
Keski-ikä, vuotta  
Miehet 26,3 28,6 37,7 42,1 42,3 42,4
Naiset 27,5 31,6 41,0 44,7 44,8 45,0
Kieli 1), %  
Suomi 86,8 91,1 92,4 86,9 86,5 85,9
Ruotsi 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2 5,2
Saame 0,10 0,10 0,03 0,04 0,04 0,04
Muu 0,3 0,2 1,9 7,8 8,3 8,9
Siviilisääty, %  
Naimattomat 60,9 53,3 47,1 48,9 49,2 49,5
Naimisissa 2) 33,6 39,4 38,3 35,3 34,9 34,7
Eronneet ja lesket 2) 5,5 7,2 14,6 15,8 15,9 15,8
Uskontokunta, %  
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 3) 98,1 95,0 85,1 67,8 66,6 65,2
Ortodoksiset kirkot 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Muu 0,2 0,5 1,1 1,7 1,8 1,8
Väestörekisteri tai tuntematon - 2,8 12,7 29,4 30,6 32,0

1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuosina 2020–2022 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Väestön ikärakenne 31.12.

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestö ja väestöennuste ikäryhmittäin

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestönmuutokset

  2000 2010 2020 2022
Elävänä syntyneet 56 742 60 980 46 463 44 951
Kuolleet 49 339 50 887 55 488 63 219
Luonnollinen väestönlisäys 7 403 10 093 -9 025 -18 268
Kuntien välinen muutto 1) 237 443 264 266 296 852 295 710
Kunnan sisäinen muutto 1) 550 281 575 419 599 974 574 982
Maahanmuutto 16 895 25 636 32 898 49 998
Maastamuutto 14 311 11 905 15 084 15 635
Nettomaahanmuutto  2 584 13 731 17 814 34 363
Solmitut avioliitot 2) 27 751 31 925 22 082 21 942
Avioerot 2) 14 096 13 807 13 478 11 370
Kokonaismuutos 9 813 23 849 8 501 15 729
Väkiluku 5 181 115 5 375 276 5 533 793 5 563 970

1) Alueraja 1.1.2023
2) Solmitut avioliitot ja avioerot, joissa vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa

 

Väestönmuutokset 1950-2022

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Elävänä syntyneet ja kuolleet 1950-2022

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, väestö

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.4.2023

Elinajanodote

Ikä 2000 2010 2021
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Vuosia
  0 v. 74,1 81,0 76,7 83,2 79,2 84,5
10 v. 64,6 71,4 67,0 73,5 69,3 74,7
20 v. 54,8 61,5 57,2 63,6 59,5 64,8
30 v. 45,4 51,7 47,8 53,8 49,9 55,0
40 v. 36,1 42,1 38,3 44,0 40,4 45,2
50 v. 27,3 32,7 29,3 34,6 31,1 35,6
60 v. 19,2 23,7 21,1 25,5 22,4 26,4
70 v. 12,1 15,2 13,8 17,0 14,8 17,7
80 v. 6,6 8,2 7,6 9,4 8,4 10,0

Lähde: Tilastokeskus, kuolleet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.2.2023

Kuolemansyyt 2022

Kuolemansyy Kuolleet % Miehet % Naiset %
Verenkiertoelinten sairaudet 19 526 31 10 136 32 9 390 30
Kasvaimet 13 495 21 7 114 22 6 381 20
Dementia, Alzheimerin tauti 12 313 19 4 178 13 8 135 26
Covid19-virusinfektio 4 349 7 2 278 7 2 071 7
Tapaturmat pl. alkoholimyrkytykset 2 288 4 1 415 4 873 3
Hengityselinten sairaudet 1 940 3 1 235 4 705 2
Alkoholiperäiset taudit ja
tapaturmainen alkoholimyrkytys
1 664 3 1 251 4 413 1
Ruuansulatuselinten sairaudet 1 383 2 651 2 732 2
Itsemurhat 740 1 556 2 184 1
Muut kuolemansyyt 5 474 9 2 889 9 2 585 8
Yhteensä 63 172 100 31 703 100 31 469 100

Muuttoliike 1950-2022

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestö syntyperän ja kielen mukaan 2022

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Väestö kielen mukaan 31.12.

Äidinkieli 2019 2020 2021 2022 %
Kotimaiset kielet yhteensä 5 112 648 5 100 946 5 090 199 5 067 978 91,1
suomi 4 822 690 4 811 067 4 800 243 4 778 891 85,9
ruotsi 287 954 287 871 287 933 287 052 5,2
saame 2 004 2 008 2 023 2 035 0,0
Vieraskieliset yhteensä 412 644 432 847 458 042 495 992 8,9
venäjä 81 606 84 190 87 552 93 535 1,7
viro, eesti 49 427 49 551 50 232 50 318 0,9
arabia 31 920 34 282 36 466 39 069 0,7
englanti 22 052 23 433 25 638 29 448 0,5
somali 21 920 22 794 23 656 24 647 0,4
farsi, persia 14 118 15 105 16 432 18 097 0,3
kurdi 14 803 15 368 15 850 16 603 0,3
kiina 13 064 13 778 14 780 15 735 0,3
albania 11 806 12 664 13 830 15 576 0,3
vietnam 11 094 11 562 12 310 13 138 0,2
Yhteensä 5 525 292 5 533 793 5 548 241 5 563 970 100

Väestö kansalaisuuden mukaan

Kansalaisuus 2020 2021 2022 Väkiluvun muutos 2021–2022, %
Suomi 5 254 876 5 251 777 5 240 284 -0,2
Ulkomaat yhteensä 278 917 296 464 323 686 9,2
Viro 50 866 51 805 51 819 0,0
Venäjä 28 866 30 049 33 428 11,2
Irak 14 708 15 075 15 322 1,6
Kiina 10 458 11 405 12 297 7,8
Intia 7 237 8 245 10 487 27,2
Ukraina 5 837 7 202 8 441 17,2
Afganistan 7 059 7 686 8 362 8,8
Filippiinit 4 701 5 351 8 140 52,1
Thaimaa 7 851 7 925 8 073 1,9
Ruotsi 8 041 7 921 7 943 0,3
Syyria 6 915 7 203 7 855 9,1
Vietnam 6 630 7 237 7 757 7,2
Turkki 5 679 6 079 6 733 10,8
Somalia 6 460 6 581 6 674 1,4
Entinen Serbia ja Montenegro 4 701 5 432 6 528 20,2
Muut 102 908 111 268 123 827 11,3
Yhteensä 5 533 793 5 548 241 5 563 970 0,3

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset

Suomessa vakinaisesti asuvat

Entinen kansalaisuus 2018 2019 2020 2021 2022
Venäjä 1 766 1 946 1 546 1 161 2 062
Irak 621 589 602 744 950
Viro 541 658 516 370 626
Somalia 856 583 541 436 554
Afganistan 339 309 264 227 363
Syyria 118 299 205 360 352
Vietnam 197 221 148 140 331
Thaimaa 249 281 304 209 325
Ukraina 202 255 220 171 321
Turkki 210 260 172 125 238
Muut 4 112 4 248 3 298 2 700 4 076
Yhteensä 9 211 9 649 7 816 6 643 10 198

Turvapaikanhakijat 

Vuosi Turvapaikanhakijat Turvapaikkapäätökset 1) Perheenyhdistäminen
  Henkilöä Turvapaikka myönnetty Oleskelulupa myönnetty 2) Kielteinen päätös Myönteiset päätökset Kielteiset päätökset
2015 32 477 1 112 767 1 307 986 406
2016 5 647 4 586 3 159 14 282 1 179 283
2017 5 047 2 528 1 256 3 996 2 080 619
2018 4 548 1 852 888 1 976 1 752 745
2019 4 550 2 073 888 2 875 1 531 613
2020 3 209 2 066 566 1 196 1 360 350
2021 2 545 2 132 380 893 1 214 221
2022 3 897 1 367 393 878 1 281 187

1) Maahanmuuttoviraston päätökset
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.8.2023

Perheet 2022

Perhetyypit Kaikki
perheet
Perheen
keskikoko
Lapsiperheet,
joissa 0–17-v. 
lapsia
Lapsiperheet,
joissa 0–6-v.
lapsia
Yhteensä 1 464 768 2,71 552 034 247 946
Avioparit 1) ja lapsia 377 684 3,94 306 329 136 368
Avoparit 2) ja lapsia 127 473 3,67 115 693 70 505
Äiti ja lapsia 151 500 2,56 109 810 37 786
Isä ja lapsia 35 139 2,34 20 202 3 287
Avioparit 1), ei lapsia 536 927 2,00 . .
Avoparit, ei lapsia, puolisot eri sukupuolta 236 045 2,00 . .

1) Ml. rekisteröidyt parit
2) Ml. samaa sukupuolta olevat puolisot, joista toinen on vahvistettu äiti

Lähde: Tilastokeskus, perheet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  20.6.2023

Lapsiperheet 

Lapsiperhe on perhe, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi

Lapsiperheet Yhteensä 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4+ lasta
2000 612 627 268 369 230 758 85 025 28 475
2010 582 360 254 551 222 596 76 860 28 353
2022 552 034 240 752 216 705 68 395 26 182
2022, % 100 43,6 39,3 12,4 4,7

Lähde: Tilastokeskus, perheet

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.6.2023

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2022

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Aluejako 1.1.2023 mukainen

Väestötietoja maakunnittain

Maakunta Väkiluku 31.12. Väkiluvun muutos, %
Aluejako 1.1.2023 2021 2022 2021–2022
Uusimaa 1 714 741 1 733 033 1,1
Varsinais-Suomi 483 477 485 567 0,4
Satakunta 214 281 212 556 -0,8
Kanta-Häme 170 213 169 537 -0,4
Pirkanmaa 527 478 532 671 1,0
Päijät-Häme 205 124 204 528 -0,3
Kymenlaakso 161 391 159 488 -1,2
Etelä-Karjala 126 107 125 353 -0,6
Etelä-Savo 131 688 130 451 -0,9
Pohjois-Savo 248 363 247 689 -0,3
Pohjois-Karjala 163 281 162 540 -0,5
Keski-Suomi 272 683 272 437 -0,1
Etelä-Pohjanmaa 191 762 190 774 -0,5
Pohjanmaa 176 041 176 323 0,2
Keski-Pohjanmaa 67 915 67 805 -0,2
Pohjois-Pohjanmaa 415 603 416 543 0,2
Kainuu 71 255 70 521 -1,0
Lappi 176 494 175 795 -0,4
Ahvenanmaa 30 344 30 359 0,0
Koko maa 5 548 241 5 563 970 0,3

Suurimpien kuntien väkiluku

Kuntia yhteensä 309. Aluejako 1.1.2023 mukainen.

Kunta Väkiluku Väkiluvun muutos
31.12.2022 2021–2022 %
1. Helsinki 664 028 5 571 0,8
2. Espoo 305 274 8 142 2,7
3. Tampere 249 009 4 786 2,0
4. Vantaa 242 819 3 613 1,5
5. Oulu 211 848 2 297 1,1
6. Turku 197 900 2 763 1,4
7. Jyväskylä 145 887 1 414 1,0
8. Kuopio 122 594 1 051 0,9
9. Lahti 120 175 148 0,1
10. Pori 83 205 -277 -0,3

Rikokset

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset

  2019 2020 2021 2022
Rikokset ja rikkomukset yhteensä 818 528 686 045 501 398 494 737
Rikoslakirikokset 452 771 543 429 482 593 475 942
Varkaus, näpistys 126 906 139 121 127 791 128 250
Asunto- ja mökkimurrot 4 534 4 722 3 896 3 591
Liikemurrot 2 965 3 064 2 446 2 218
Myymälävarkaudet 47 720 52 453 52 319 54 266
Ryöstö 1 809 1 996 1 893 2 329
Vahingonteko 30 519 33 443 31 806 30 922
Petos, kavallus 32 167 37 269 39 592 40 890
Maksuvälinepetokset ja -rikokset 6 296 7 363 6 649 11 713
Tappo, murha, surma 72 86 83 79
Tapon, murhan tai surman yritys 329 383 374 349
Pahoinpitely 33 849 33 285 34 123 38 160
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 709 1 770 2 089 2 380
Raiskaus, törkeä raiskaus 1 477 1 450 1 851 1 669
Liikennerikokset 110 660 132 434 134 442 119 329
Rattijuopumukset yhteensä 18 498 20 216 17 370 16 098
   Rattijuopumukset, alkoholi 10 347 9 510 8 835 9 141
   Rattijuopumukset, muu huumaava aine 7 006 9 248 7 338 5 747
Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 10 308 31 784 12 369 11 479
Huumausainerikokset 32 307 37 077 28 212 25 140
  Huumausaineen käyttörikos 21 074 23 785 19 295 17 213

Eduskuntavaalit 2023

Puolue Äänimäärä % Muutos v. 2019 vaaleista Paikkoja
%-yks. 2023 2019
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 644 555 20,8 3,8 48 38
Perussuomalaiset (PS) 620 981 20,1 2,6 46 39
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 617 552 19,9 2,2 43 40
Suomen Keskusta (Kesk.) 349 640 11,3 -2,5 23 31
Vihreä liitto (Vihr.) 217 795 7,0 -4,5 13 20
Vasemmistoliitto (Vas.) 218 430 7,1 -1,1 11 16
Suomen Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 133 518 4,3 -0,2 9 9
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 130 694 4,2 0,3 5 5
Liike Nyt (Liik.) 74 995 2,4 - 1 1
Muut puolueet 72 274 2,3 - - -
Muut 15 170 0,5 -2,4 1 1
Yhteensä 3 095 604 100 0,0 200 200
Naisehdokkaat 1 546 685 50,0   92 94

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti 72,0, ulkosuomalaiset mukaan lukien 68,5

Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908–2023

Suomessa asuvat Suomen kansalaiset

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Europarlamenttivaalit 2019

Puolue Äänimäärä   % Muutos v. 2014
vaaleista
Euro­parlamenttiin
valittuja
%-yks.
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 380 460 20,8 -1,8 3
Vihreä liitto (Vihr.) 292 892 16,0 6,7 2
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 267 603 14,6 2,3 2
Perussuomalaiset (PS) 253 176 13,8 1,0 2
Suomen Keskusta (Kesk.) 247 477 13,5 -6,1 2
Vasemmistoliitto (Vas.) 126 063 6,9 -2,4 1
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 115 962 6,3 -0,4 1
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 89 204 4,9 -0,4 -
Muut 57 208 3,1 1,2 -
Yhteensä 1 830 045 100 - 13
Naisehdokkaat 1 000 059 54,6 6,0  

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti 42,7

Kuntavaalit 2021

Puolue Äänimäärä %
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 522 623 21,4
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 433 811 17,7
Suomen Keskusta (Kesk.) 363 364 14,9
Perussuomalaiset (PS) 354 236 14,5
Vihreä liitto (Vihr.) 259 104 10,6
Vasemmistoliitto (Vas.) 194 385 7,9
Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 121 494 5,0
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 88 259 3,6
Liike Nyt (Liik.) 38 943 1,6
Muut puolueet 19 611 0,8
Valitsijayhdistykset 50 482 2,1
Yhteensä 2 446 312 100
Naisehdokkaat 1 103 100 45,1

Äänestysprosentti 55,1

Presidentinvaalit 2018

I vaali 28.1.2018
Ehdokas Äänimäärä  %
Sauli Niinistö 1 875 342 62,6
Pekka Haavisto 371 254 12,4
Laura Huhtasaari 207 337 6,9
Paavo Väyrynen 185 305 6,2
Matti Vanhanen 122 383 4,1
Tuula Haatainen 97 294 3,2
Merja Kyllönen 89 977 3,0
Nils Torvalds 44 776 1,5
Yhteensä 2 993 668 100

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti 69,9, ulkosuomalaiset mukaan lukien 66,8

Tasavallan presidentiksi valittiin ensimmäisellä äänestyskierroksella Sauli Niinistö

Aluevaalit 2022

Puolue Äänimäärä %
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 401 853 21,6
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 359 462 19,3
Suomen Keskusta (Kesk.) 356 851 19,2
Perussuomalaiset (PS) 206 637 11,1
Vasemmistoliitto (Vas.) 148 720 8,0
Vihreä liitto (Vihr.) 137 221 7,4
Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 91 409 4,9
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 78 914 4,2
Liike Nyt (Liik.) 33 767 1,8
Valta kuuluu kansalle (VKK) 24 189 1,3
Muut puolueet 7 819 0,4
Valitsijayhdistykset 12 684 0,7
Yhteensä 1 859 526 100
Naisehdokkaat 958 744 51,6

Äänestysprosentti 47,5.

Korjattu 11.4.2022. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Aihealue: Väestö ja yhteiskunta

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 5.12.2023