Maa-, metsä- ja kalatalous

Sisällysluettelo

Maatalous- ja puutarhayritykset

Tuotantotoiminta 2010 2018 2019 2019
        Viljelijöiden keski-ikä,
vuotta
Kasvintuotanto 37 086 32 919 32 774  
Viljanviljely 20 927 15 197 14 926 53
Muu kasvinviljely 13 092 15 533 15 788 55
Kasvihuonetuotanto 1 371 787 714 53
Avomaantuotanto  1 696 1 402 1 346 54
Kotieläintuotanto 19 829 12 819 12 038  
Lypsykarjatalous 10 205 6 263 5 727 49
Naudanlihan tuotanto 3 080 2 868 2 809 49
Muu nautakarjatalous 1 270 516 450 50
Sikatalous 1 355 577 526 . .
Siipikarjatalous 375 435 419 . .
Lammas-, vuohi- ja hevostalous sekä muu laidunkarja 3 544 2 160 2 107 51
Sekamuotoinen tuotanto 2 568 1 895 2 015 50
Yhteensä 59 483 47 633 46 827 53
Käytössä oleva maatalousmaa, ha/tila 39 48 49  

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.4.2020

Kotieläimet

  1950 1990 2000 2010 2018 2019
  Tuhatta          
Naudat 1 782 1 360 1 057 926 882 858
Lypsylehmät 1 111 490 364 289 271 262
Siat 446 1 381 1 296 1 367 1 089 1 072
Siipikarja . . . . 12 570 9 587 14 140 14 360
Munivat kanat 3 381 4 845 3 110 3 394 3 985 3 900
Broilerit . . 2 993 7 918 4 616 8 781 9 112
Lampaat 1 220 103 100 126 155 145

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.4.2020

Sato

  1950 1990 2000 2010 2018 2019
  Milj. kg          
Vehnä 296 627 538 724 495 902
Ruis 215 244 108 69 42 183
Ohra 176 1 720 1 985 1 340 1 336 1 682
Kaura 702 1 662 1 413 810 818 1 170
Peruna 1 273 881 785 659 600 619
Sokerijuurikas 231 1 125 1 046 542 355 501
Härkäpapu . . . . . . 16 24 30

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 23.4.2020

Metsät

Maaluokka 2014–2018  
  Milj. ha %
Metsätalousmaa 26,2 86
Metsämaa 20,3 67
Kitumaa 2,5 8
Joutomaa 3,2 11
Metsätiet, varastot ym. 0,2 1
Muu  4,1 14
Maa-ala yhteensä 30,4 100
Puuston tilavuus 2014–2018  
  Milj. m3 %
Mänty 1 244 50
Kuusi 740 30
Koivu 411 17
Muut lehtipuut 81 3
Puusto yhteensä 2 475 100

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.4.2020

Puuston kasvu ja poistuma

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.8.2020

Yksityismetsätalouden tulos

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.1.2021

 

Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous

Päivitetty 27.1.2021