Liikenne ja matkailu

Sisällysluettelo

Liikenneverkko ja henkilöliikenne

Liikenneverkko 1990 2000 2010 2017 2018 2019
Rautateiden ratapituus 1), km 5 846 5 854 5 919 l     5 926 5 926 5 923
Raitiotien linjapituus, km 88 84 91 98 l     2) 49 49
Metron linjapituus, km 16 21 21 35 36 36
Maantiet 3), km 76 407 77 993 78 162 77 993 77 942 77 925
Rannikkoväylät, km 7 690 9 261 10 073 10 350 10 330 10 418
Sisävesiväylät, km 9 460 8 894 9 747 9 818 9 821 9 813
Matkustajat liikennemuodoittain 1990 2000 2010 2017 2018 2019
Rautatieliikenne, milj. 46,0 54,8 l     69,0 l     85,7 87,5 92,8
Raitiotieliikenne, milj. 48,6 56,7 54,5 60,2 61,5 56,8
Metroliikenne, milj. 35,4 51,9 57,1 67,5 88,4 92,6
Linja-autoliikenne 4), milj.  . . . . 339,8 361,1 332,4 . .
Taksiliikenne, milj. . . . . 57,0 49,2 46,2 . .
Vesiliikenne 5), milj. 14,0 20,7 21,7 23,8 23,6 23,9
Lentoliikenne 5), milj. 11,3 13,7 16,4 22,7 25,0 l     26,3

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Valtion radat
2) Muutos tilastoinnissa. Linjapituus laskettu yhteen suuntaan.
3) Pl. rampit ja lauttavälit
4) Sisältää tilausliikenteen, mutta ei yksityistä liikennettä
5) Kotimainen ja kansainvälinen

Lähteet: Tilastokeskus, Liikenne- ja matkailu

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

Helsingin seudun liikenne (HSL)

Finavia

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.12.2020

Rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.

  1990 2000 2010 1) 2019 1)
Henkilöautot 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 574 570
  Tuhatta asukasta kohti 388 412 535 647
Pakettiautot 209 558 239 095 347 258 486 949
Kuorma-autot 54 599 65 223 117 150 162 186
Linja-autot 9 327 9 852 13 650 19 137
Erikoisautot 20 719 16 924 12 646 10 934
Kaikki autot 2 233 059 2 465 822 3 368 188 4 253 776
Moottoripyörät 60 170 90 877 226 877 278 534
Traktorit 316 870 332 584 376 807 455 507
Moottorikelkat 2) . . 90 511 121 976 159 643
Kaikki ajoneuvot 3 146 308 3 697 037 5 331 582 6 785 012

1) Ml. väliaikaisesti liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot
2) Pl. Ahvenanmaa

Lähde: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 24.3.2020

Rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.1922–2019

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.3.2020

Tieliikenteessä kuolleet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Lähteet: Tilastokeskus, Tieliikenneonnettomuustilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.2.2020

Ulkomaalaisten yöpymiset majoitusliikkeissä

Majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat

Asuinmaa 2017 % 2018 % 2019 % Vuosimuutos
2018-2019, %
Venäjä 821 698 12,2 826 251 12,1 820 888 11,6 -0,6
Saksa 622 991 9,2 628 449 9,2 661 981 9,4 5,3
Britannia 585 814 8,7 593 034 8,7 569 294 8,1 -4,0
Ruotsi 597 339 8,9 560 027 8,2 558 453 7,9 -0,3
Kiina 313 203 4,6 332 546 4,9 384 415 5,4 15,6
Ranska 280 069 4,2 299 432 4,4 341 747 4,8 14,1
Yhdysvallat 268 723 4,0 288 827 4,2 309 118 4,4 7,0
Alankomaat 227 405 3,4 246 460 3,6 262 222 3,7 6,4
Viro 219 504 3,3 222 387 3,3 243 107 3,4 9,3
Japani 238 278 3,5 215 746 3,2 225 012 3,2 4,3
Muut 2 567 810 38,1 2 629 430 38,4 2 679 760 38,0 1,9
Yhteensä 6 742 834 100 6 842 589 100 7 055 997 100 3,1

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.4.2020

Suomalaisten vapaa-ajan ulkomaanmatkat

15–84-vuotiaan väestön yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat

Kohdemaa 2017 % 2018 % 2019 % Vuosimuutos
2018-2019, %
Viro 1 520 000 23,3 1 200 000 18,6 1 090 000 17,4 -9,2
Ruotsi 700 000 10,7 700 000 10,9 720 000 11,5 2,9
Espanja 780 000 12,0 820 000 12,7 670 000 10,7 -18,3
Saksa 290 000 4,4 310 000 4,8 340 000 5,4 9,7
Italia 230 000 3,5 260 000 4,0 300 000 4,8 15,4
Kreikka 250 000 3,8 250 000 3,9 250 000 4,0 0,0
Venäjä 290 000 4,4 240 000 3,7 250 000 4,0 4,2
Norja  180 000 2,8 190 000 3,0 220 000 3,5 15,8
Britannia 250 000 3,8 220 000 3,4 200 000 3,2 -9,1
Ranska 130 000 2,0 140 000 2,2 160 000 2,6 14,3
Muut 1 900 000 29,1 2 110 000 32,8 2 060 000 32,9 -2,4
Yhteensä 6 520 000 100 6 440 000 100 6 260 000 100 -2,8

Lähde: Tilastokeskus, Suomalaisten matkailu

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.6.2020

 

Aihealue: Liikenne ja matkailu

Päivitetty 21.12.2020