Energia

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.12.2018

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus 2017

Hankinta GWh %
Ydinvoima 21 574 25,2
Vesivoima 14 610 17,1
Tuulivoima 4 795 5,6
Aurinkovoima 44 0,1
Nettotuonti 20 426 23,9
Muu lämpövoima 24 019 28,1
Yhteensä 85 468 100
Kokonaiskulutus GWh %
Teollisuus ja rakentaminen 40 369 47,2
Kotitaloudet ja maatalous 24 035 28,1
Palvelut ja julkinen kulutus 18 295 21,4
Siirto- ja jakeluhäviöt 2 768 3,2
Yhteensä 85 467 100

Lähde: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.12.2018

Asumisen energiankulutus 2017

Käyttökohteittain GWh %
Tilojen lämmitys 45 349 68,2
Käyttöveden lämmitys 9 954 15,0
Muut sähkölaitteet 5 820 8,8
Saunojen lämmitys 3 057 4,6
Valaistus 1 633 2,5
Ruoan valmistus 673 1,0
Yhteensä 66 486 100
Energialähteittäin GWh %
Sähkö 22 513 33,9
Kaukolämpö 19 310 29,0
Puu 14 812 22,3
Lämpöpumppu 5 815 8,7
Muut 1) 4 036 6,1
Yhteensä 66 486 100

1) Turve, hiili, maakaasu, kevyt- ja raskas polttoöljy

Lähde: Tilastokeskus, Asumisen energiankulutus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.12.2018

 

Aihealue: Energia

Päivitetty 30.1.2019