Ympäristö ja luonnonvarat

Sisällysluettelo

Maantieteellisiä tietoja

Pinta-ala, km2, 1.1.2020
Pinta-ala 338 465
  Maata 303 933
  Makeaa vettä 34 532
Merivettä 52 444
Yhteensä 390 909
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 340
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 940
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m
Halti  1 324
Pisin joki, km
Kemijoki   500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Päijänne 1 082
Inarijärvi 1 082
Oulujärvi 912
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
a) Merialueilla
Ahvenanmanner 689
Kemiönsaari 545
b) Sisävesillä
Soisalo 1 540

Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on noin 168 000, joista noin 57 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin.
Saaria, joiden pinta-ala ylittää aarin, on noin 187 000.

Lähteet: Maanmittauslaitos

Suomen ympäristökeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.1.2020

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 1.1.2020

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 12 652 2 390 527 17,8
Kansallispuistot 40 1 003 345 18,0
Luonnonpuistot 19 154 150 1,9
Soidensuojelualueet 166 474 966 2,5
Lehtojensuojelualueet 46 1 058 1,0
Vanhojen metsien suojelualueet 77 8 603 3,1
Muut valtion luonnonsuojelualueet 452 364 769 10,1
Yksityiset luonnonsuojelualueet 11 789 347 870 51,2
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 63 35 766 92,1
Erämaa-alueet 12 1 489 121 7,5

Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.

Lähteet: Ympäristöministeriö

Metsähallitus

ÅSUB

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.3.2020

Kansallispuistot ja luonnonpuistot 1.1.2020

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

© Metsähallitus 2020

© Maanmittauslaitos 1/MML/20

Lähde: Metsähallitus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.2.2020

Sääolot

  Keskilämpötila (°C)    Sadepäivien määrä 1)  
 Kuukausi Helsinki Sodankylä Helsinki Sodankylä
   1981–2010 2019  1981–2010 2019  1981–2010 2019  1981–2010 2019
Tammikuu -3,9 -4,6 -13,5 -16,8 12 14 9 8
Helmikuu -4,7 0,4 -12,7 -11,7 8 12 8 11
Maaliskuu -1,3 0,4 -7,5 -7,2 8 11 8 13
Huhtikuu 3,9 6,7 -1,3 1,7 7 2 6 3
Toukokuu 10,2 10,3 5,3 5,4 7 9 9 10
Kesäkuu 14,6 17,3 11,6 12,5 8 5 10 15
Heinäkuu 17,8 17,5 14,5 13,5 8 7 11 7
Elokuu 16,3 17,3 11,7 12,3 10 8 10 8
Syyskuu 11,5 12,2 6,2 7,3 10 13 9 10
Lokakuu 6,6 6,2 0,1 -2,5 10 13 9 10
Marraskuu 1,6 2,9 -7,1 -8,5 12 10 10 10
Joulukuu -2,0 2,6 -11,7 -5,6 11 11 8 15

1) Sademäärä ≥ 1,0 mm

Lähde: Ilmatieteen laitos

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.2.2020

Päästöt ilmaan

  1990 2000 2010 2016 2017 2018
Kasvihuonekaasupäästöt, CO2-ekv., milj. tonnia 71,2 70,3 75,7 58,1 55,4 56,4
Hiilidioksidi 1), milj. tonnia 52,6 52,8 59,2 42,5 40,1 41,2
Rikki (SO2:na), tuhatta tonnia 250   81 67 40 35 33
Typen oksidit (NO2:na), tuhatta tonnia 298   235 179 128 124 120

1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt

Lähde: Tilastokeskus, Kasvihuonekaasut

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.3.2020

Yhdyskuntajätteiden käsittely

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Jätetilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.1.2020

 

Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat

Päivitetty 25.5.2020