Palkat ja työvoimakustannukset

Sisällysluettelo

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.2.2020

Palkansaajien ansiotasoindeksi työnantajasektorin mukaan

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.3.2020

Kokonaisansiot työnantajasektorin mukaan 2018

Työnantajasektori Kokonaisansion mediaani, €/kk Kokoaikaiset palkansaajat
 
  Yhteensä Miehet Naiset
Yksityinen 3 162 3 381 2 862 959 310
Kunta 2 812 3 206 2 751 362 790
Valtio 3 718 4 019 3 307 67 741
Yhteensä 3 079 3 398 2 827 1 389 841

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.9.2019

Kokonaisansiot 1) koulutusasteen ja iän mukaan 2018

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.9.2019

Kokonaisansiot ammatin mukaan 2018

Ammattiluokka Kokonaisansion mediaani, €/kk Kokoaikaiset
palkansaajat
  Yhteensä Miehet Naiset
Johtajat 6 116 6 532 5 335 45 506
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat 7 855 8 020 6 771 1 438
Erityisasiantuntijat 4 032 4 412 3 738 353 936
Lääkärit 7 093 7 467 6 868 12 369
Peruskoulun alaluokkien opettajat
ja lastentarhanopettajat
3 024 3 634 2 918 39 733
Asiantuntijat 3 178 3 647 2 920 330 542
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 2 993 3 293 2 968 53 197
Myynti- ja ostoagentit 3 895 4 191 3 500 43 085
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 659 2 777 2 631 89 666
Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 2 724 2 837 2 716 15 490
Palvelu- ja myyntityöntekijät 2 464 2 649 2 412 230 624
Hoivapalvelun ja terveydenhuollon
työntekijät
2 434 2 556 2 426 104 913
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 2 944 2 971 2 607 130 109
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 982 3 066 2 626 112 392

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.9.2019

 

Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset

Päivitetty 29.5.2020