Palkat ja työvoimakustannukset

Sisällysluettelo

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.9.2019

Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.9.2019

Kokonaisansiot työnantajasektorin mukaan 2018

Työnantajasektori Kokonaisansion mediaani, €/kk Kokoaikaiset palkansaajat
 
  Yhteensä Miehet Naiset
Yksityinen 3 162 3 381 2 862 959 310
Kunta 2 812 3 206 2 751 362 790
Valtio 3 718 4 019 3 307 67 741
Yhteensä 3 079 3 398 2 827 1 389 841

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.9.2019

Kokonaisansiot 1) koulutusasteen ja iän mukaan 2018

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.9.2019

Kokonaisansiot ammatin mukaan 2018

Ammattiluokka Kokoaikaiset palkansaajat  
  Yhteensä Kokonaisansion mediaani, €/kk 
    Yhteensä Miehet Naiset
Johtajat 45 506 6 116 6 532 5 335
  Toimitusjohtajat ja pääjohtajat 1 438 7 855 8 020 6 771
Erityisasiantuntijat 353 936 4 032 4 412 3 738
  Lääkärit 12 369 7 093 7 467 6 868
  Peruskoulun alaluokkien opettajat ja
  lastentarhanopettajat
39 733 3 024 3 634 2 918
Asiantuntijat 330 542 3 178 3 647 2 920
  Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 53 197 2 993 3 293 2 968
  Myynti- ja ostoagentit 43 085 3 895 4 191 3 500
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 89 666 2 659 2 777 2 631
  Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 15 490 2 724 2 837 2 716
Palvelu- ja myyntityöntekijät 230 624 2 464 2 649 2 412
  Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 104 913 2 434 2 556 2 426
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 130 109 2 944 2 971 2 607
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 112 392 2 982 3 066 2 626

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.9.2019

 

Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset

Päivitetty 9.1.2020