Työ, palkat ja toimeentulo

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Väestö toiminnan mukaan, 15–74-vuotiaat

  2019 2020 2021 2022
15–74-vuotiaat, tuhatta 4 128 4 133 4 123 4 120
Työvoima 2 717 2 704 2 766 2 809
Työlliset 2 533 2 495 2 555 2 619
Työttömät 184 209 212 190
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 411 1 429 1 357 1 310
Työvoimaosuus, % 65,8 65,4 67,1 68,2
Työttömyysaste, % 6,8 7,7 7,7 6,8
Miehet 7,3 8,1 8,2 7,1
Naiset 6,2 7,4 7,1 6,4
Työlliset työsuhteen mukaan, tuhatta
Kokoaikatyö 2 091 2 078 2 073 2 108
Osa-aikatyö  440 415 473 488
Työlliset työnantajasektorin mukaan, tuhatta
Yksityinen  1 885 1 866 1 914 1 957
Kunta 513 476 475 483
Valtio 131 146 148 159
Työlliset ammatiaseman mukaan, tuhatta
Palkansaajat 2 185 2 151 2 193 2 265
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 347 343 361 354
Tehdyt työtunnit palkansaajaa kohti, tuntia/vuosi
Yhteensä 1 590 1 572 1 557 1 536
Yksityinen sektori 1 612 1 583 1 570 1 557
Julkinen sektori 1 537 1 546 1 526 1 479

Työllisyysaste, %

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Työlliset toimialoittain, 15–74-vuotiaat

Toimiala TOL 2008 2019 2020 2021 2022
Tuhatta henkilöä
Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta  106 100 107 102
Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 349 357 351 366
Rakentaminen 196 194 189 184
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus 287 272 291 290
Kuljetus ja varastointi 148 139 135 136
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 103 83 86 100
Informaatio ja viestintä 117 122 126 134
Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 73 76 74 77
Liike-elämän palvelut 295 304 315 333
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 106 111 117 122
Koulutus 176 177 181 184
Terveys- ja sosiaalipalvelut 413 402 410 415
Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 157 150 157 157
Toimiala tuntematon 7 8 16 19
Yhteensä 2 533 2 495 2 555 2 619

Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan, 15–74-vuotiaat

Vuosi Palkan­saajat Jatkuva työ Määräaikainen työ
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Tuhatta henkilöä Osuus palkansaajista, %
2018

1 076

1 094 86,5 80,5 13,5 19,5
2019 1 085 1 100 86,9 81,4 13,1 18,6
2020 1 069 1 082 87,5 82,5 12,5 17,5
2021 1 085 1 109 86,0 80,7 14,0 19,3
2022 1 114 1 151 85,2 80,4 14,8 19,6

Työttömät, 15–74-vuotiaat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Työttömyysaste

Vuosi Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
15–74-vuotiaat 15–24-vuotiaat 
% % % %
2010 8,6 9,4 7,7 22,0
2011 8,0 8,7 7,2 20,3
2012 7,9 8,6 7,1 19,5
2013 8,3 9,1 7,5 20,6
2014 8,7 9,6 7,8 20,5
2015 9,4 10,2 8,6 22,5
2016 8,9 9,4 8,4 20,5
2017 8,7 9,1 8,3 20,0
2018 7,5 7,7 7,2 17,3
2019 6,8 7,3 6,2 17,7
2020 7,7 8,1 7,4 21,0
2021 7,7 8,2 7,1 17,1
2022 6,8 7,1 6,4 14,2

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Palkansaajien ansiotasoindeksi työnantajasektorin mukaan

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Kokonaisansiot työnantajasektorin mukaan 2021

Työnantajasektori Kokonaisansion mediaani, €/kk Kokoaikaiset palkansaajat
Yhteensä Miehet Naiset
Yksityinen sektori 3 400 3 660 3 061 1 016 984
Kunnat 3 022 3 408 2 959 365 399
Valtio 3 947 4 261 3 535 70 617
Yhteensä 3 315 3 664 3 034 1 453 000

 

Kokonaisansiot koulutusasteen ja iän mukaan 2021

Kokoaikaiset palkansaajat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Kokonaisansiot ammatin mukaan 2021

Ammattiluokka Kokonaisansion mediaani, €/kk Koko­aikaiset
palkan­saajat
Yhteensä Miehet Naiset
Johtajat 6 963 7 519 5 947 53 808
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat 11 000 11 727 8 928 2 706
Erityisasiantuntijat 4 246 4 626 3 956 414 269
Lääkärit 7 647 7 988 7 452 12 709
Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat 3 149 3 742 3 080 42 678
Asiantuntijat 3 359 3 837 3 102 336 905
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 3 192 3 487 3 160 55 441
Myynti- ja ostoagentit 4 126 4 493 3 730 41 769
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 826 2 958 2 794 90 363
Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 2 889 2 961 2 882 16 337
Palvelu- ja myyntityöntekijät 2 577 2 779 2 519 224 978
Myyjät ja kauppiaat 2 614 2 894 2 500 49 250
Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat 2 313 2 238 2 317 35 025
Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat 2 769 2 829 2 763 72 307
Rakennus-, korjaus- ja valmistus­työntekijät 3 155 3 200 2 738 114 195
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 3 145 3 245 2 740 110 716
  Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat 3 166 3 179 2 955 27 709
Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 2 132 2 098 2 135 38 258

Tulot ja verot valtionverotuksessa 2021

Verovelvolliset henkilöasiakkaat ja kuolinpesät

Tuloluokka, € Tulonsaajat,
tuhatta
Veronalaiset tulot,
milj. €
Verot ja maksut,
milj. €
– 9 999 1 351 12 197 851
10 000–19 999 875 16 942 2 307
20 000–29 999 877 26 122 4 149
30 000–39 999 696 27 778 5 459
40 000–49 999 403 20 303 4 750
50 000–59 999 217 13 310 3 479
60 000–69 999 122 8 790 2 475
70 000–79 999 73 6 052 1 794
80 000–89 999 46 4 254 1 317
90 000–99 999 30 3 105 1 005
100 000–149 999 59 7 687 2 672
150 000– 34 12 801 4 719
Yhteensä 4 782 159 341 34 978

Lähde: Verohallinto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.3.2023

Pienituloisuus

Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouksien käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden ovat alle 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Pitkittyneesti pienituloiset ovat pienituloisia tilastovuoden lisäksi vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta.

Kotitalouksien rahoitusvarat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat

Suomen rahalaitoksista nostetut uudet asuntolainat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Suomen Pankki

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.5.2023

Kotitalouksien kulutusmenot

  1980 1990 2000 2010 2021*
%
Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet 18,6 18,3 24,5 25,8 30,0
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 21,3 16,3 12,6 12,1 12,2
Liikenne 14,4 14,5 13,2 12,3 10,8
Kulttuuri ja vapaa-aika 10,2 11,2 11,3 11,9 9,1
Ravintolat ja hotellit 6,4 7,7 6,4 6,3 5,3
Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito 6,1 5,4 4,8 5,3 5,1
Alkoholijuomat, tupakka ja huumausaineet 6,3 6,6 5,8 5,1 5,1
Terveys 2,1 2,9 3,8 4,4 5,1
Vaatteet ja jalkineet 6,1 5,6 4,6 4,8 3,6
Viestintä 1,1 1,4 3,1 2,5 2,4
Koulutus 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4
Muut tavarat ja palvelut 7,2 9,8 9,4 9,1 10,9
Yhteensä 100 100 100 100 100

* ennakkotieto

Työmatkaliikenne

Vuosi Alueelle pendelöivät Asuinkunnassaan työssäkäyvät
Yhteensä % Yhteensä %
1990 509 861 21,9 1 822 421 78,1
2000 610 938 27,4 1 617 619 72,6
2010 751 778 32,3 1 573 901 67,7
2011 771 068 32,7 1 583 354 67,3
2012 769 825 32,9 1 570 079 67,1
2013 760 460 33,0 1 541 291 67,0
2014 756 159 33,3 1 517 917 66,7
2015 758 240 33,6 1 498 219 66,4
2016 775 239 34,1 1 500 440 65,9
2017 805 269 34,6 1 522 461 65,4
2018 825 287 34,8 1 548 381 65,2
2019 825 109 34,8 1 548 417 65,2
2020 801 967 35,1 1 482 706 64,9

Aluejako 1.1.2022

Aihealue: Työ, palkat ja toimeentulo

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 1.6.2023