Löner och arbetskraftskostnader

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.2.2019

Allmänt förtjänstnivåindex för löntagare

Allmänt förtjänstnivåindex för löntagare

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.2.2019

Totallöner efter arbetsgivarsektor 2017

Arbetsgivarsektor Heltidsanställda löntagare
  Antal Medianen för totallönen, €/mån.
    Totalt Män Kvinnor
Privat 959 723 3 095 3 319 2 802
Kommun 360 588 2 760 3 159 2 701
Staten 67 214 3 641 3 965 3 208
Totalt 1 387 525 3 018 3 332 2 771

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.10.2018

Totallöner 1) efter utbildningsnivå och ålder 2017

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder 2017

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.10.2018

Totallöner efter yrke 2017

Yrkeshuvudgrupper Heltidsanställda löntagare  
  Totalt Medianen för totallönen, €/mån.
    Totalt Män Kvinnor
Chefer 45 352 5 973 6 359 5 187
Verkställande direktörer och verkschefer 1 969 7 064 7 040 7 210
Specialister 336 639 3 994 4 381 3 684
Läkare 12 645 6 874 7 280 6 635
Lågstadie- och barnträdgårdslärare 38 700 2 995 3 582 2 881
Experter 340 009 3 131 3 588 2 873
Sjukskötare, barnmorskor m.fl. 52 446 2 942 3 241 2 916
Inköps- och försäljningsagenter 44 945 3 809 4 093 3 420
Kontors- och kundtjänstpersonal 96 822 2 616 2 727 2 591
Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl. 16 758 2 656 2 723 2 650
Service- och försäljningspersonal 228 969 2 419 2 599 2 372
Vård- och omsorgspersonal 104 799 2 405 2 519 2 398
Byggnads-, reparations- och  tillverkningsarbetare 127 860 2 881 2 911 2 550
Process- och transportarbetare 118 151 2 910 2 994 2 534

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.10.2018

 

Senast uppdaterad 31.5.2019