Löner och arbetskraftskostnader

Innehåll

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 23.3.2021

Förtjänstnivåindex för löntagare efter arbetsgivarsektor

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 23.3.2021

Totallöner efter arbetsgivarsektor 2019

Arbetsgivarsektor Medianen för totallönen, €/mån. Heltidsanställda
löntagare

 
  Totalt Män Kvinnor
Den privata sektorn 3 210 3 439 2 917 971 197
Kommuner 2 895 3 288 2 835 360 902
Staten 3 783 4 082 3 393 68 591
Totalt 3 140 3 460 2 896 1 400 690

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.9.2020

Totallöner 1) efter utbildningsnivå och ålder 2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.9.2020

Totallöner efter yrke 2019

Yrkeshuvudgrupper Medianen för totallönen,
€/mån.
Heltidsanställda
löntagare

 
  Totalt Män Kvinnor
Chefer 6 199 6 636 5 420 44 271
Verkställande direktörer
och verkschefer
7 330 7 576 6 377 1 369
Specialister 4 102 4 499 3 813 362 915
Läkare 7 253 7 636 7 015 12 412
Lågstadie- och barnträdgårdslärare 3 090 3 689 3 006 40 651
Experter 3 250 3 703 2 992 337 396
Sjukskötare, barnmorskor m.fl. 3 058 3 351 3 032 53 317
Inköps- och försäljningsagenter 3 920 4 204 3 537 44 603
Kontors- och kundtjänstpersonal 2 711 2 843 2 680 87 048
Löneräknare, försäkringshand-
läggare m.fl.
2 772 2 845 2 761 15 430
Service- och försäljningspersonal 2 509 2 700 2 456 226 868
Vård- och omsorgspersonal 2 480 2 610 2 471 105 215
Byggnads-, reparations- och 
tillverkningsarbetare
2 988 3 020 2 624 124 327
Process- och transportarbetare 2 997 3 083 2 660 109 099

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.9.2020

 

Senast uppdaterad 23.3.2021