Kansantalous

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Bruttokansantuote markkinahintaan

Vuosi Käyvin hinnoin Volyymisarja,
viitevuosi 2022
Volyymin
vuosimuutos, %
Mrd. € €/asukas Mrd. €
2015 211,4 38 570 239,0 0,5
2016 217,5 39 583 245,8 2,8
2017 226,3 41 084 253,6 3,2
2018 233,5 42 323 256,5 1,1
2019 239,9 43 440 259,6 1,2
2020 238,0 43 039 253,5 -2,4
2021* 250,6 45 221 261,2 3,0
2022* 266,7 47 991 266,7 2,1

* ennakkotieto

Bruttokansantuote asukasta kohti

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Vaihtotase

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Huoltotase

Kansantalouden tilinpidon tavaroiden ja palvelujen kokonaistarjonta sekä -kysyntä

  2020 2021 2022* 2022*
  Käypiin hintoihin,
mrd. €
Volyymin 
vuosimuutos, %
Tarjonta        
Bruttokansantuote 238,0 250,6 266,7 2,1
Tuonti 85,0 98,9 127,1 7,5
Kokonaistarjonta 323,0 349,5 393,7 . .
Kysyntä        
Vienti 85,2 99,1 119,7 1,7
Kulutusmenot yhteensä 179,5 190,1 203,1 2,3
Yksityiset 121,8 128,4 138,3 2,1
Julkiset 57,7 61,7 64,8 2,9
Investoinnit yhteensä 57,2 59,1 65,7 5,0
Yksityiset 45,7 48,6 54,8 6,1
Julkiset 11,5 10,5 11,0 0,0
Varastojen muutos,
arvoesineiden hankinta
1,1 1,2 7,1 . .
Kysyntäerät yhteensä 323,0 349,5 395,7 . .
Tilastollinen ero 0,0 0,0 -1,9 . .

* ennakkotieto

Talouden rakennemuutos

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Kotitalouksien velkaantumis- ja säästämisaste

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Bruttokansantuote henkeä kohden maakunnittain 2020

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Julkisyhteisöjen alijäämä/ylijäämä ja velka

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Verotuksen rakenne

Sisältää julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet

  2017 2018 2019 2020 2021*
  Käypiin hintoihin, milj. €
Tulo- ja pääomaverot 34 404 34 505 35 470 34 962 38 923
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 27 000 27 647 28 295 27 326 30 261
Omaisuusverot 3 459 3 349 3 477 3 574 3 793
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 31 887 33 239 33 959 33 527 35 016
Muut verot 235 218 238 247 310
Yhteensä 96 985 98 958 101 439 99 636 108 303
Veroaste, % suhteessa BKT:hen 42,9 42,4 42,3 41,9 42,8

* ennakkotieto

Valtionvelka

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Aihealue: Kansantalous

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 17.3.2023