Priser och konsumtion

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Konsumentprisindex 2015 = 100 efter grupp av nyttigheter

  2019 2020 2021 Årsförändring 2020–2021, %
Totalindex 103,3 103,6 105,8 2,2
Livsmedel och alkoholfria drycker 101,0 102,7 103,3 0,6
Alkoholhaltiga drycker och tobak 114,8 118,5 123,9 4,5
Kläder och skodon 96,5 96,1 94,9 -1,3
Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen 105,4 105,5 108,8 3,1
Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden 98,8 98,5 98,2 -0,3
Hälsovård 111,0 111,9 111,7 -0,1
Transport 103,5 101,7 108,3 6,5
Kommunikation 96,5 97,0 99,4 2,5
Rekreation och kultur 98,2 98,1 98,9 0,9
Utbildning 107,0 107,7 109,0 1,2
Restauranger och hotell 108,4 108,9 111,1 2,1
Diverse varor och tjänster 100,1 101,2 101,1 -0,1

Inflation

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Konsumentprisindex

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.2.2022

Utvecklingen av realpriser på vissa livsmedel

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Medelpriser på flytande bränslen

Medelpriser på flytande bränslen

Konsumtion av livsmedel per person

Produkt Enhet 2000 2010 2020 2021*
Mjölk kg 148,1 135,3 100,8 99,2
Smör  kg 3,8 3,3 3,3 3,1
Surmjölk kg 16,0 12,4 8,1 7,8
Yoghurt kg 17,1 23,4 19,6 19,1
Ost 1) kg 16,5 19,0 25,3 25,5
Ägg kg 10,1 9,8 12,4 11,9
Nötter kg 0,7 1,1 2,0 1,8
Vete  kg 45,9 46,4 44,9 45,4
Råg  kg 15,3 16,1 15,0 14,2
Havre kg 3,0 5,4 11,0 10,2
Ris kg 5,6 5,2 7,0 6,9
Färska grönsaker kg 52,8 56,1 64,5 62,6
Färsk frukt kg 45,2 47,1 58,5 56,1
Nötkött 2) kg 19,0 18,6 18,7 18,4
Svinkött 2) kg 33,0 34,9 29,7 28,9
Fjäderfäkött 2) kg 13,3 18,2 27,5 28,4
Fisk 3) kg 13,2 15,2 15,2 14,6
Kaffe 4) kg 9,2 10,0 9,3 5) 9,4
Kakao kg 1,4 2,9 2,5 2,0
Socker  kg 32,0 31,8 32,2 28,1
Öl l 78,4 82,8 70,0 70,6
Vin l . . 12,2 12,0 11,7
Cider l . . 9,3 4,8 4,9
Long drink l . . 9,0 10,2 11,1
Starka alkoholdrycker l 5,0 5,6 4,2 4,2

* preliminär uppgift
1) Inkl. naturell kvarg och grynost
2) Med ben, dvs. som uppslaktat kött
3) Som filévikt
4) Försäljning av rostat kaffe
5) Slutlig uppgift

Alkoholkonsumtion i 100 % alkohol

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Fr.o.m. år 2000 resandeinförsel av alkoholdrycker, fr.o.m. år 2017 inkl. köp från utlandet via webben.

Andelen 20–64-åringar som använder tobaksprodukter 1) dagligen eller tidvis

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Användningen av tobaksprodukter inbegriper användning av cigaretter och snus och samtidig användning av båda produkterna

Ämnesområde: Priser och konsumtion

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 12.8.2022