Företag

Innehåll

Företag 1) 2018

Näringsgren TOL 2008 Företag Anställda,
årsverken 2)
Omsättning
     % 1 000  % mn €  %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 75 027 20,8 48 3,2 2 755 0,6
Tillverkning 19 922 5,5 300 20,1 142 034 32,5
Byggverksamhet 40 812 11,3 172 11,5 37 734 8,6
Handel, reparation av motorfordon och
  motorcyklar
40 381 11,2 237 15,9 122 870 28,1
Transport och magasinering 19 544 5,4 122 8,1 24 638 5,6
Hotell- och restaurangverksamhet 12 011 3,3 63 4,2 7 274 1,7
Informations- och kommunikations-
  verksamhet
10 681 3,0 89 6,0 22 138 5,1
Finans- och försäkringsverksamhet 8 300 2,3 44 2,9 - -
Fastighetsverksamhet 30 830 8,5 22 1,5 12 550 2,9
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
  vetenskap och teknik
36 624 10,1 107 7,2 16 181 3,7
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
  och andra stödtjänster
14 218 3,9 140 9,4 12 784 2,9
Vård och omsorg, sociala tjänster 18 197 5,0 80 5,4 7 916 1,8
Övriga näringsgrenar 34 522 9,6 72 4,8 27 661 6,3
Alla näringsgrenar 361 069 100 1 495 100 436 536 100
Antal anställda      
0–4 321 585 89,1 239 16,0 49 884 11,4
5–9 18 900 5,2 123 8,2 22 763 5,2
10–19 10 646 2,9 143 9,6 31 788 7,3
20–49 6 264 1,7 187 12,5 49 167 11,3
50–99 2 002 0,6 137 9,2 46 223 10,6
100–249 1 015 0,3 153 10,2 54 494 12,5
250–499 374 0,1 131 8,8 41 379 9,5
500–999 159 0,0 111 7,5 34 792 8,0
1 000– 124 0,0 271 18,1 106 046 24,3
Totalt 361 069 100 1 495 100 436 536 100

1) Juridiska enheter (FO-nummer)
2) Löntagare och företagare

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.1.2020

Nya och nedlagda företag efter näringsgren 1) 2018

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Näringsgren TOL 2008

Källa: Statistikcentralen, Nya och nedlagda företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.1.2020

 

Ämnesområde: Företag

Senast uppdaterad 6.3.2020