Kultur och massmedier

Innehåll

Allmänna bibliotek 1)

  1990 2000 2010 2017 2018
Bibliotek, antal 1 151 936 843 737 737
Bokbussar, antal 232 201 154 134 135
Samlingar, mn 37,2 40,9 39,7 35,2 34,5
Lån, mn  85,7 102,2 96,2 85,2 84,6
Låntagare, mn 2,2 2,4 2,1 1,9 2,0
Biblioteksbesök, mn 49,3 64,0 52,6 50,1 49,8

1) Exkl. Åland

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.10.2019

Film, museer och teatrar

  2000 2010 2015 2016 2017 2018
Biografer 228 172 170 168 172 181
Biografsalonger 343 289 311 312 332 355
Biografplatser, tusen 59 50 48 47 46 50
Premiärer 176 186 202 207 201 210
Besök per invånare 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5
Museer 1) 155 158 150 154 154 154
Utställningar 1 289 1 134 1 089 1 024 1 078 1 008
Besök, mn 4,9 4,9 5,6 6,7 7,1 7,1
Teatrar 2) 60 59 59 59 59 59
Föreställningar 13 837 12 833 12 511 12 075 11 826 11 874
Sålda biljetter, mn 2,6 2,6 2,4 2,2 2,3 2,4

1) Museer som sköts på heltid, exkl. Åland

2) Statsandelsteatrar som omfattas av finansieringslagen, inkl. Finlands Nationalteater och Finlands Nationalopera

Källor: Finlands filmstiftelse

Museiverket

Informationscentralen för teater i Finland

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 9.10.2019

Konsumtionsandelar för massmedier 2018

  Ålder
  15–24 25–44 45–59 60–69 Totalt  
  min/dygn     %
Grafiska medier totalt 47 48 56 89 59 12
  Tidskrifter 9 7 9 15 10 2
  Dagstidningar 1) 14 13 20 38 20 4
  Gratis- och plocktidningar 6 8 7 9 8 2
  Böcker 18 20 20 27 21 4
Elektroniska medier totalt 461 434 406 398 423 88
  Television 56 100 142 151 115 24
  Radio 31 63 85 112 74 15
  Internet 2) 374 271 179 135 234 49
Totalt 508 482 462 487 482 100

1) Inkl. prenumererbara och avgiftsbelagda tidskrifter

2) Inkl. alla användningsändamål för internet 

Källa: Kantar TNS Oy

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.10.2019

 

Ämnesområde: Kultur och massmedier

Senast uppdaterad 8.1.2020