Kultur och massmedier

Innehåll

Allmänna bibliotek 1)

  1990 2000 2010 2018 2019
Bibliotek, antal 1 151 936 843 737 730
Bokbussar, antal 232 201 154 135 135
Samlingar, mn 37,2 40,9 39,7 34,5 34,0
Lån, mn  85,7 102,2 96,2 84,6 86,0
Låntagare, mn 2,2 2,4 2,1 2,0 2,0
Biblioteksbesök, mn 49,3 64,0 52,6 49,8 53,7

1) Exkl. Åland

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2020

Film, museer, teatrar och orkestrar

  2000 2010 2016 2017 2018 2019
Biografer 228 172 168 172 181 176
Biografsalonger 343 289 312 332 355 358
Biografplatser, tusen 59 50 47 46 50 50
Premiärer 176 186 207 201 210 201
Besök per invånare 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,5
Museer 1) 155 158 154 154 154 153
Utställningar 1 289 1 134 1 024 1 078 1 008 . .
Besök, mn 4,9 4,9 6,7 7,1 7,1 *7,6
Teatrar 2) 3) 60 59 59 59 59 59
Föreställningar 13 837 12 833 12 075 11 826 11 874 11 453
Sålda biljetter, mn 2,6 2,6 2,2 2,3 2,4 2,3
Orkestrar 2) 24 27 28 28 28 28

* preliminär uppgift

1) Museer som sköts på heltid, exkl. Åland

2) Statsandelsteatrar som omfattas av finansieringslagen

3) Inkl. Finlands Nationalteater och Finlands Nationalopera

Källor: Finlands filmstiftelse

Museiverket

Informationscentralen för teater i Finland

Undervisnings- och kulturministeriet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.6.2020

Konsumtionsandelar för massmedier 2018

  Ålder
  15–24 25–44 45–59 60–69 Totalt  
  min/dygn     %
Grafiska medier totalt 47 48 56 89 59 12
  Tidskrifter 9 7 9 15 10 2
  Dagstidningar 1) 14 13 20 38 20 4
  Gratis- och plocktidningar 6 8 7 9 8 2
  Böcker 18 20 20 27 21 4
Elektroniska medier totalt 461 434 406 398 423 88
  Television 56 100 142 151 115 24
  Radio 31 63 85 112 74 15
  Internet 2) 374 271 179 135 234 49
Totalt 508 482 462 487 482 100

1) Inkl. prenumererbara och avgiftsbelagda tidskrifter

2) Inkl. alla användningsändamål för internet 

Källa: Kantar TNS Oy

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.10.2019

 

Ämnesområde: Kultur och massmedier

Senast uppdaterad 4.6.2020