Kultur, massmedier och tidsanvändning

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Allmänna bibliotek 1)

  1990 2000 2010 2020 2021
Bibliotek, antal 1 151 936 843 731 728
Bokbussar, antal 232 201 154 137 128
Samlingar, mn 37,2 40,9 39,7 33,0 32,3
Lån, mn 85,7 102,2 96,2

70,3

76,1
Låntagare, mn 2,2 2,4 2,1 1,8 1,6
Biblioteksbesök, mn 49,3 64,0 52,6 35,3 32,2

1) Exkl. Åland

Film, museer, teatrar och orkestrar

  2000 2010 2018 2019 2020 2021
Biografer 228 172 181 176 177 178
Biografsalonger 343 289 355 358 360 351
Biografplatser, tusen 59 50 50 50 50 50
Premiärer 176 186 210 201 131 . .
Besök per invånare 1,4 1,4 1,5 1,5 0,7 *0,6
Museer 1) 155 158 154 153 150 *151
Utställningar 1 289 1 134 1 008 1 004 773 . .
Besök, mn 4,9 4,9 7,1 7,6 4,5 *4,3
Teatrar 2) 3) 60 59 59 59 59 59
Föreställningar 13 837 12 833 11 874 11 453 6 374 . .
Sålda biljetter, mn 2,6 2,6 2,4 2,3 0,8 . .
Orkestrar 2) 24 27 28 28 28 28

* preliminär uppgift
1) Museer som sköts på heltid, exkl. Åland
2) Statsandelsteatrar som omfattas av finansieringslagen
3) Inkl. Finlands Nationalteater och Finlands Nationalopera

Konsumtionsandelar för massmedier 2020

  Ålder          
  15–24 25–44 45–59 60–69 Totalt  
  min/dygn         %
Grafiska medier totalt 57 46 49 86 57 10
Tidskrifter 9 7 8 14 9 2
Dagstidningar 1) 21 14 18 34 20 4
Gratis- och plocktidningar 10 8 7 10 8 1
Böcker 18 17 17 28 19 3
Elektroniska medier totalt 536 515 499 497 510 90
Television 77 123 173 195 144 25
Radio 32 56 82 112 70 12
Internet 2) 427 337 244 190 296 52
Totalt 593 561 548 583 567 100

1) Inkl. prenumererbara och avgiftsbelagda tidskrifter
2) Inkl. alla användningsändamål för internet 

Källa: Kantar TNS Oy

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.1.2021

Ämnesområde: Kultur, massmedier och tidsanvändning

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 13.6.2022