Kultur och massmedier

Allmänna bibliotek 1)

  1990 2000 2010 2017 2018
Bibliotek, antal 1 151 936 843 737 737
Bokbussar, antal 232 201 154 134 135
Samlingar, mn 37,2 40,9 39,7 35,2 34,4
Lån, mn  85,7 102,2 96,2 85,2 84,5
Låntagare, mn 2,2 2,4 2,1 1,9 2,0
Biblioteksbesök, mn 49,3 64,0 52,6 50,1 49,8

1) Exkl. Åland

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.5.2019

Film, museer och teatrar

  2000 2010 2015 2016 2017 2018
Biografer 228 172 170 168 172 181
Biografsalonger 343 289 311 312 332 355
Biografplatser, tusen 59 50 48 47 46 50
Premiärer 176 186 202 207 201 210
Besök per invånare 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5
Museer 1) 155 158 150 154 154 154
Utställningar 1 289 1 134 1 089 1 024 1 078 . .
Besök, mn 4,9 4,9 5,6 6,7 7,1 *7,1
Teatrar 2) 60 59 59 59 59 59
Föreställningar 13 837 12 833 12 511 12 075 11 826 11 874
Sålda biljetter, mn 2,6 2,6 2,4 2,2 2,3 2,4

1) Museer som sköts på heltid, exkl. Åland

2) Statsandelsteatrar som omfattas av finansieringslagen, inkl. Finlands Nationalteater och Finlands Nationalopera

* preliminär uppgift

Källor: Finlands filmstiftelse

Museiverket

Informationscentralen för teater i Finland

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.5.2019

Konsumtionsandelar för massmedier 2017

  Ålder, år
  15–24 25–44 45–59 60–69 Totalt  
  min/dygn     %
Grafiska medier totalt 50 49 60 91 62 13
  Tidskrifter 6 8 11 15 10 2
  Dagstidningar 1) 14 14 22 41 22 5
  Gratis- och plocktidningar 7 7 7 9 8 2
  Böcker 23 20 20 26 22 5
Elektroniska medier totalt 447 434 396 386 415 87
  Television 60 100 145 150 116 24
  Radio 33 67 89 112 77 16
  Internet 2) 354 267 162 124 222 47
Totalt 497 483 456 477 477 100

1) Inkl. prenumererbara och avgiftsbelagda tidskrifter

2) Inkl. alla användningsändamål för internet 

Källa: Kantar TNS Oy

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 31.1.2019

 

Ämnesområde: Kultur och massmedier

Senast uppdaterad 27.5.2019