Information om statistik

För tillförlitlig statistik krävs mycket bakgrundsinformation om statistikområdena och de företeelser som statistiken beskriver.

I avsnittet Information om statistik finns en sammanställning av Statistikcentralens metadata. Klassificeringarna är i sin tur den grund statistikområden bygger på.

Här finns också kvalitetshandboken och anvisningarna för integritetsskydd samt den lagstiftning som gäller statistik.

Till Statistikcentralens uppgifter hör att koordinera statens statistikföring, där FOS-delegationens verksamhet är den mest centrala.

Senast uppdaterad 26.8.2022