Utbildning och forskning

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Befolkning efter utbildningsnivå

  2000 % 2010 % 2019 % 2020 %
Den 15 år fyllda befolkningen 4 244 782 100 4 487 599 100 4 654 256 100 4 672 932 100
Antal personer som avlagt examen totalt 2 520 455 59,4 3 004 903 67,0 3 435 385 73,8 3 468 701 74,2
Andra stadiet 1 526 023 36,0 1 737 248 38,7 1 892 279 40,7 1 896 509 40,6
Specialyrkesutbildningsnivå 2 913 0,1 20 808 0,5 44 372 1,0 46 650 1,0
Lägsta högre nivå 520 683 12,3 472 283 10,5 426 481 9,2 421 043 9,0
Lägre högskolenivå 217 221 5,1 395 862 8,8 557 666 12,0 571 913 12,2
Högre högskolenivå 230 367 5,4 342 598 7,6 464 953 10,0 481 753 10,3
Forskarutbildningsnivå 23 248 0,5 36 104 0,8 49 634 1,1 50 833 1,1
Ingen examen efter grundnivå 1 724 327 40,6 1 482 696 33,0 1 218 871 26,2 1 204 231 25,8

Studerande och avlagda examina

Utbildningssektor Studerande 1)   Avlagda examina  
  2019 2020 2019 2020
Utbildning pä grundnivå 569 283 619 959 59 765 60 309
Gymnasieutbildning 105 248 106 759 29 605 29 905
Yrkesutbildning 320 058 313 701 71 579 65 073
Yrkeshögskoleutbildning 142 157 148 795 28 099 28 735
Universitetsutbildning 153 767 156 577 31 707 35 818
Totalt 1 290 513 1 345 791 220 755 219 840

1) I utbildning som leder till examen. Uppgifterna om yrkesutbildning är från kalenderåret. Uppgifter om andra utbildningssektorer är enligt situationen 20.9.

Sysselsättningen bland utexaminerade ett år efter examen 2020

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Forsknings- och utvecklingsutgifter

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Inkl. den privata icke-vinstsyftande sektorn
2) Uppskattning på basis av enkätsvar och andra kalkyler

Ämnesområde: Utbildning och forskning

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 9.6.2022