Boende och byggande

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Byggnader och fritidshus

Byggnadsklassificeringen 2018

Användingssyfte 2005 2010 2019 2020 2021
Egnahems- och parhus 1 066 220 1 113 020 1 174 260 1 169 903 1 171 717
Radhus 72 620 77 015 83 381 84 022 84 325
Flervåningshus 56 195 58 669 64 843 65 479 65 846
Övriga byggnader 185 760 197 392 215 688 217 246 218 546
Totalt 1 380 795 1 446 096 1 538 172 1 536 650 1 540 434
Fritidshus 1) 474 277 489 232 511 901 508 289 508 919
Bastur 2) 1 366 414 1 501 567 1 686 213 1 719 650 1 735 517

1) Från år 2020 inkl. semesterstugor som hyrs ut, exkl. småhus som har meddelats vara i fritidsbruk.
2) Bara bastur i lägenheter. Det sammanlagda antalet bastur uppgår totalt till fler än 2,3 miljoner i slutet av år 2021.

Källa: Statistikcentralen, byggnader och fritidshus

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 27.5.2022

Stadigvarande bebodda bostäder

Byggnadsklassificeringen 2018

  2005 2010 2020 2021
Totalt 2 429 500 2 537 197 2 766 679 2 793 636
Egnahems- och parhus, % 40,3 40,4 38,2 37,9
Radhus, % 14,0 13,9 13,5 13,5
Flervåningshus, % 43,6 43,7 46,8 47,0
Övriga byggnader, % 2,1 2,0 1,5 1,6
Upplåtelseform        
Ägarbostad, % 64,0 65,5 62,3 . .
Hyresbostad, % 31,8 30,4 34,4 . .
Bostadsrättsbostad, % 1,2 1,3 1,8 . .
Annan upplåtelseform eller okänd, % 2,9 2,7 1,5 . .
Golvyta per bostad, m2

79,7

81,2

80,9

80,7
Bostadsyta per person, m2 37,5 39,1 41,3 41,5
Trångbodda personer 1), % 19,5 17,9 16,1 15,8

1) Fler än 1 person per rum, exkl. köket.

Källa: Statistikcentralen, bostäder och boendeförhållanden

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.5.2022

Bostadshushåll 2021

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll

Bostads­hushållets storlek Totalt % Egnahems- och parhus Radhus Flervånings­hus Övriga byggnader
1 person 1 282 488 45,9 254 704 174 176 825 340 28 268
2 personer 902 372 32,3 429 798 120 817 341 530 10 227
3 personer 272 792 9,8 147 725 40 799 81 474 2 794
4+ personer 335 984 12,0 226 130 41 045 65 815 2 994
Totalt 2 793 636 100 1 058 357 376 837 1 314 159 44 283

Färdigställda byggnader och bostäder

Färdigställda byggnader   2000 2010 2020 2021
Totalt mn m3 39,02 35,32 37,21 36,29
Bostadsbyggnader mn m3 13,56 11,10 12,48 11,83
Affärs- och kontorsbyggnader mn m3 6,20 5,56 4,81 4,01
Industri- och lagerbyggnader mn m3 8,16 7,51 9,33 9,73
Övriga byggnader mn m3 11,09 11,15 10,59 10,72
Färdigställda bostäder   2000 2010 2020 2021
Totalt antal 35 361 25 428 39 026 37 434
Småhus antal 18 170 13 630 10 304 10 124
Flervåningshus antal 16 772 11 140 28 062 26 887
Kollektivbostadsbyggnader antal 18 213 - -
Bostadsbyggnader för speciella grupper antal - 85 163 100
Övriga än bostadsbyggnader antal 401 360 497 323

Färdigställda bostäder

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Volymindex för nybyggnad 2015 = 100

Nya byggnader, utvidgande och ändringar som kan jämställas med ombyggnad

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Byggnadskostnadsindex 2000 = 100 efter kostnadslag

Byggnadskostnadsindex 2000=100 efter kostnadslag

Priser på lägenheter i flervåningshus

Uppgifterna om gamla bostäder baserar sig på skatteförvaltningens material, uppgifterna om nya bostäder på Centralförbundet för Fastighetsförmedlingens och Statistikcentralens material

  Gamla lägenheter Nya lägenheter
År Huvudstadsregionen Övriga Finland Huvudstadsregionen Övriga Finland
  Skuldfria genomsnittliga kvadratmeterspriser, €/m2
2015 3 515 1 588 5 111 3 452
2016 3 584 1 582 5 168 3 733
2017 3 718 1 598 5 206 3 859
2018 3 874 1 598 5 450 3 997
2019 3 966 1 590 5 873 4 073
2020 4 152 1 590 6 262 4 238
2021 4 380 1 635 6 441 4 376

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Fastighetspriser

  Gamla egnahemshus   Tomter för egnahemshus  
År Medelpris Index Realpris­index Medelpris Index Realpris­index
  €/m2 2015 = 100 2015 = 100 €/m2 2015 = 100 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1
2019 1 588 96,0 92,9 22,4 100,0 96,9
2020 1 629 97,4 94,0 23,1 107,6 103,9
2021 1 749 103,5 97,8 24,7 115,9 109,6

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

  Fritt finansierade bostäder Aravalägenheter
År Huvudstads­regionen Övriga Finland Huvudstads­regionen Övriga Finland
  €/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån.
2015 16,87 11,22 12,19 10,39
2016 17,49 11,51 12,42 10,51
2017 18,39 12,29 12,74 10,72
2018 18,78 12,58 12,98 10,80
2019 19,29 12,85 13,10 10,92
2020 20,12 12,99 13,29 11,05
2021 20,28 13,05 13,41 11,13

Ämnesområde: Boende och byggande

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 10.6.2022