Boende

Innehåll

Byggnader och fritidshus

  1980 1990 2000 2010 2016 2017 2018
  Tusen     
Bostadsbyggnader 840 1 005 1 111 1 235 1 290 1 294 1 301
  Fristående småhus 773 908 993 1 102 1 150 1 152 1 157
  Rad- och kedjehus 23 53 66 76 81 81 82
  Flervåningsbostadshus 44 45 52 57 60 61 61
Övriga byggnader 92 158 189 211 222 229 230
Fritidshus 252 368 451 489 503 507 510
Bastur 1) 548 932 1 212 1 502 1 631 1 651 1 671

1) Bara bastur i lägenheter. Det sammanlagda antalet bastur uppgår totalt till fler än 2,3 miljoner i slutet av år 2018.

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.5.2019

Bostadshushåll 2018

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll

Bostadshushållets
storlek
Alla
hustyp
Fristående
småhus
Rad- och
kedjehus
Flervånings-
bostadshus
Annan
byggnad
1 person 1 191 297 246 021 165 537 753 152 26 587
2 personer 885 410 418 789 118 036 337 717 10 868
3 personer 278 502 151 326 41 297 82 715 3 164
4 personer 228 387 149 798 31 657 45 028 1 904
5 personer 83 745 61 021 8 502 13 414 808
6+ personer 38 158 28 454 2 683 6 384 637
Totalt 2 705 499 1 055 409 367 712 1 238 410 43 968

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.5.2019

Bostäder och boendeförhållanden

  1990 2000 2010 2017 2018
Bostäder totalt, tusen 2 210 2 512 2 808 3 003 3 042
Fristående småhus, % 42,3 40,3 40,5 38,6 38,3
Rad- och kedjehus, % 11,8 13,5 13,6 13,6 13,5
Flervåningsbostadshus, % 42,5 43,5 44,0 45,9 46,4
Upplåtelseform          
Ägarbostad, % 66,8 58,1 59,2 56,8 56,1
Hyresbostad, % 24,7 30,8 29,3 31,7 32,3
Bostadsrättsbostad, % . . 1,0 1,3 1,5 1,6
Annan upplåtelseform eller okänd, % 8,4 10,1 10,3 9,9 10,0
Golvyta per bostad, m2 74,4 76,5 79,5 79,8 79,5
Permanent bebodda, tusen 2 037 2 295 2 537 2 680 2 705
Golvyta per person, m2 31,4 35,3 39,1 40,5 40,8
Trångbodda personer 1), % 30,4 23,7 17,9 17,2 16,9

1) Fler än 1 person per rum, exkl. köket

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.1.2020

Priser på lägenheter i flervåningshus

Uppgifterna om gamla bostäder baserar sig på skatteförvaltningens material, uppgifterna om nya bostäder på de största fastighetsmäklarnas och byggherrarnas prisuppgifter

  Gamla lägenheter Nya lägenheter
  Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
  Skuldfria genomsnittliga kvadratmeterspriser, €/m2
2010 3 142 1 492 4 346 2 853
2011 3 255 1 536 4 554 2 960
2012 3 353 1 561 5 003 3 140
2013 3 458 1 580 4 974 3 215
2014 3 478 1 578 5 102 3 373
2015 3 515 1 587 5 122 3 403
2016 3 584 1 579 4 980 3 520
2017 3 718 1 588 5 071 3 536
2018 3 874 1 598 5 179 3 664

Källa: Statistikcentralen, Aktiebostadspriser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 3.5.2019

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

Innehållet tillgängligt i Excel-format

 

Källa: Statistikcentralen, Aktiebostadspriser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 3.5.2019

Fastighetspriser

  Egnahemshus Tomter för egnahemshus
  Medelpris Nominalpris-
index
Realpris-
index
Medelpris Nominalpris-
index
Realpris-
index
  €/bostads-m2 2015 = 100 €/m2 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1

Källa: Statistikcentralen, Fastighetspriser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 5.3.2019

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

  Aravalägenheter Fritt finansierade bostäder Alla hyresbostäder
  €/m2/mån.
1990 3,91 4,33 4,14
2000 6,39 7,67 7,10
2001 6,64 7,99 7,42
2002 6,92 8,21 7,66
2003 7,16 8,50 7,94
2004 7,37 8,60 8,07
2005 7,54 8,81 8,27
2006 7,68 8,93 8,37
2007 7,96 9,35 8,72
2008 8,38 9,73 9,04
2009 8,93 10,07 9,48
2010 9,28 10,40 9,86
2011 9,90 11,54 10,79
2012 10,25 11,98 11,19
2013 10,64 12,43 11,61
2014 10,96 12,84 11,98
2015 11,21 13,30 12,34
2016 11,38 13,65 12,61
2017 11,53 13,88 12,80
2018 11,60 14,08 12,94

Källa: Statistikcentralen, Bostadshyror

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

 

Ämnesområde: Boende

Senast uppdaterad 14.1.2020