Hälsa

Innehåll

Hälso- och sjukvård

  2000 2010 2015 2017 2018 2019
Läkare 15 905 l  20 306 21 980 . . . . . .
Invånare/läkare 325 l      264 249 . . . . . .
Tandläkare 4 794 4 699 5 000 . . . . . .
Sjukhus 389 271 253 *253 . . . .
Apotek 595 618 615 614 618 621
  Recept, tusen 37 934 50 364 55 791 61 250 63 300 64 668
  Recept, per invånare 7,3 9,4 10,2 11,1 11,4 11,7

l uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

* preliminär uppgift

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.1.2021

Hälso- och sjukvårdsutgifterna 1)

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.10.2020

Primärvård och specialiserad sjukvård

  2000 2010 2016 2017 2018 2019 1)
  Tusen          
Hälsocentral            
Besök inom öppenvården 2)  25 131 27 191 I   24 670 25 087 25 127 I   22 772
Läkarbesök 10 350 7 129 I     6 684 6 634 6 442 I     5 889
Övriga 14 780 18 796 I   17 986 18 453 18 685 I   16 883
Specialiserad sjukvård            
Besök inom öppenvården 3) 5 693 7 858 9 770 10 036 10 469 . .
Dagkirurgiska vårdperioder 128 176 177 177 183 . .
Vårdperioder i slutenvården 960 816 779 782 770 . .

1) Uppgifter om primärvårdens öppenvård för år 2019 erhölls inte täckande från alla hälsocentraler

2) Exkl. tandvård

3) Inkl. besök inom offentlig specialiserad sjukvård

l uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.1.2021

Alkoholkonsumtion i 100 % alkohol

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.4.2020

Andelen 20–64-åringar som använder tobaksprodukter 1) dagligen eller tidvis

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Användningen av tobaksprodukter inbegriper användning av cigaretter och snus och samtidig användning av båda produkterna

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2020

Dödsorsaker 2019

Dödsorsak Döda % Män % Kvinnor %
Circulationsorganens sjukdomar 18 267 34 9 255 34 9 012 34
Tumörer 13 267 25 7 097 26 6 170 23
Demens, Alzheimers sjukdom 10 153 19 3 401 13 6 752 25
Olyckor exkl. alkoholförgiftning 2 245 4 1 412 5 833 3
Andningsorganens sjukdomar 1 969 4 1 205 4 764 3
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka 1 718 3 1 306 5 412 2
Matsmältningsorganens sjukdomar  1 271 2 585 2 686 3
Självmord 746 1 567 2 179 1
Övriga dödsorsaker 4 326 8 2 260 8 2 066 8
Totalt 53 962 100 27 088 100 26 874 100

Källa: Statistikcentralen, Dödsorsaker

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.1.2021

 

Ämnesområde: Hälsa

Senast uppdaterad 15.1.2021