Internationella jämförelseuppgifter

Areal och befolkning

  Areal Folkmängd Årlig folkökning Förväntat antal
levnadsår
  km2 mn %
  2016 2016 2010–2016 2017
Finland 338 444 5,5 0,5 81
Sverige 438 574 9,9 0,8 82
Norge 323 772 5,2 1,1 82
Danmark 42 921 5,7 0,5 80
Island 103 000 0,3 0,7 83
Argentina 2 780 400 43,6 1,1 77
Australien 7 692 024 24,1 1,5 82
Belgien 30 528 11,3 0,6 81
Brasilien 8 515 767 206,1 0,9 74
Chile 756 102 18,2 1,0 79
Egypten 1 002 000 91,0 2,4 73
Estland 45 227 1,3 -0,2 77
Frankrike 551 500 64,7 0,5 82
Förenta Staterna 9 833 517 323,1 0,7 80
Grekland 131 957 10,8 -0,5 81
Indien 3 287 263 1) 1 213,4 . . 69
Indonesien 1 910 931 258,7 1,4 73
Irland 69 825 4,8 0,6 81
Israel 22 072 2) 8,4 . . 83
Italien 302 073 60,6 0,4 82
Japan 377 930 127,0 -0,1 85
Kanada 2) 9 985 000 36,3 1,1 82
Kina 9 600 000 2) 1 371,2 . . 76
Lettland 64 573 2,0 -1,1 75
Litauen 65 286 2,9 -1,2 75
Luxemburg 2 586 0,6 2,1 82
Mexiko 1 964 375 122,3 1,1 76
Nederländerna 41 542 17,0 0,4 81
Nigeria 923 768 193,4 3,2 54
Nya Zeeland 268 107 4,7 1,3 81
Pakistan 796 095 2) 191,7 . . 68
Polen 312 679 38,0 0,0 78
Portugal 92 226 10,3 -0,4 79
Ryssland 17 098 246 3) 143,5 . . 71
Schweiz 41 291 8,4 1,0 83
Spanien 505 944 46,5 0,0 82
Storbritannien 242 495 65,6 0,7 81
Sydafrika 1 221 037 55,9 1,5 64
Tjeckien 78 870 10,6 0,1 79
Turkiet 780 004 79,3 . . 75
Tyskland 357 386 82,3 0,1 81
Ukraina 603 500 42,5 -1,2 72
Ungern 93 022 9,8 -0,3 76
Österrike 83 882 8,7 0,6 82

1) 2012
2) 2015
3) 2013

Källor: FN: Demographic Yearbook

Eurostat

FN: Population and Vital Statistics Report

CIA: The World Factbook

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.4.2018

Bruttonationalinkomst, inflation och arbetslöshet

  Bruttonationalinkomst/invånare Inflation Arbetslöshet
    Köpkraftskorrigerad    
  USD USD % %
  2016 2016 2017 2017
Finland 45 050 43 780 0,8 8,6
Sverige 54 480 49 420 1,8 6,7
Norge 82 390 61 920 1,9 4,2
Danmark 57 020 50 290 1,1 5,7
Island 56 790 51 170 1,8 2,8
Argentina 11 970 19 500 25,7 8,7
Australien 54 230 45 210 1,9 5,7
Belgien 41 860 45 900 2,1 7,1
Brasilien 8 840 14 810 3,4 12,9
Chile 13 540 22 540 2,2 7,0
Egypten 3 410 10 980 23,5 12,1
Estland 17 760 29 040 3,4 5,8
Frankrike 38 720 42 000 1,0 9,4
Förenta Staterna 56 810 58 700 2,1 4,4
Grekland 19 050 27 150 1,1 21,5
Indien 1 670 6 490 2,5 3,5
Indonesien 3 400 11 220 3,8 4,3
Irland 52 010 56 920 0,3 6,7
Israel . . 36 810 0,2 4,3
Italien 31 720 38 460 1,2 1) 11,7
Japan 37 930 43 540 0,5 2,8
Kanada 43 680 44 020 1,6 6,4
Kina 8 250 15 470 1,6 4,7
Lettland 14 570 25 530 2,9 8,7
Litauen 14 770 28 680 3,7 7,1
Luxemburg 71 590 69 640 1,7 5,6
Mexiko 9 040 17 160 6,0 3,5
Nederländerna 46 610 49 930 1,4 4,9
Nigeria 2 450 5 740 16,5 7,0
Nya Zeeland 38 740 37 190 1,9 4,9
Pakistan 1 500 5 560 4,1 4,0
Polen 12 680 26 300 2,1 4,9
Portugal 19 880 29 940 1,4 9,0
Ryssland 9 720 24 120 3,7 5,2
Schweiz 81 240 63 810 0,5 4,8
Spanien 27 580 36 300 2,0 17,2
Storbritannien 42 360 41 640 2,7 4,4
Sydafrika 5 480 12 830 5,2 27,7
Tjeckien 17 530 32 350 2,5 2,9
Turkiet 11 230 24 980 11,1 10,9
Tyskland 43 940 49 690 1,7 3,8
Ukraina 2 310 8 190 14,4 9,5
Ungern 12 570 25 360 2,3 4,2
Österrike 45 870 50 530 2,1 5,5

1) 2016

Källor: World Bank: World Development Indicators

Eurostat

ILO: ILOSTAT Database

OECD: Economic Outlook

IMF: World Economic Outlook

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.4.2018

Den offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

EU-land Underskott/överskott, % av BNP   Skuld
  % i förhållande till BNP % i förhållande till BNP
2018 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Belgien -2,5 -2,5 -1,0 106,1 105,9 103,1
Bulgarien -1,6 0,2 0,9 26,0 29,0 25,4
Cypern -1,3 0,3 1,8 107,5 106,6 97,5
Danmark -1,5 -0,4 1,0 39,9 37,9 36,4
Estland 0,1 -0,3 -0,3 10,0 9,4 9,0
Finland -2,8 -1,8 -0,6 63,5 63,0 61,4
Frankrike -3,6 -3,4 -2,6 95,6 96,6 97,0
Grekland -5,7 0,6 0,8 176,8 180,8 178,6
Irland -1,9 -0,5 -0,3 76,9 72,8 68,0
Italien -2,6 -2,5 -2,3 131,5 132,0 131,8
Kroatien -3,4 -0,9 0,8 83,8 80,6 78,0
Lettland -1,4 0,1 -0,5 36,8 40,5 40,1
Litauen -0,2 0,3 0,5 42,6 40,1 39,7
Luxemburg 1,4 1,6 1,5 22,0 20,8 23,0
Malta -1,1 1,0 3,9 58,7 56,2 50,8
Nederländerna -2,1 0,4 1,1 64,6 61,8 56,7
Polen -2,6 -2,3 -1,7 51,1 54,2 50,6
Portugal -4,4 -2,0 -3,0 128,8 129,9 125,7
Rumänien -0,8 -3,0 -2,9 37,7 37,4 35,0
Slovakien -2,7 -2,2 -1,0 52,3 51,8 50,9
Slovenien -2,9 -1,9 0,0 82,6 78,6 73,6
Spanien -5,3 -4,5 -3,1 99,4 99,0 98,3
Storbritannien -4,3 -3,0 -1,9 88,2 88,2 87,7
Sverige 0,2 1,2 1,3 44,2 42,1 40,6
Tjeckien -0,6 0,7 1,6 40,0 36,8 34,6
Tyskland 0,8 1,0 1,3 71,0 68,2 64,1
Ungern -1,9 -1,7 -2,0 76,7 76,0 73,6
Österrike -1,0 -1,6 -0,7 84,6 83,6 78,4

Källa: Eurostat

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.4.2018

Skattegraden

Skattegraden

* preliminär uppgift

Källa: OECD

Tabellen i Excelformat (xlsx)

 

Uppdaterad: 27.4.2018