Internationella jämförelseuppgifter

Innehåll

Befolkning och areal efter land

  Folkmängd Årlig folkökning Förväntat antal levnadsår Areal
  mn %   km2
  2017 2010–2017 2018 2017
Finland 5,5 0,5 81 338 449
Sverige 10,1 1,0 82 438 574
Norge 5,3 1,1 82 323 772
Danmark 5,8 0,5 81 42 921
Island 0,3 1,1 83 103 000
Argentina 44,0 1,1 78 2 796 427
Australien 24,6 1,6 82 7 692 024
Belgien 11,4 0,6 81 30 528
Brasilien 207,7 0,9 74 8 515 767
Chile 18,4 1,0 79 756 102
Egypten 95,2 2,7 73 1 002 000
Estland 1,3 -0,2 77 45 227
Frankrike 64,9 0,4 82 551 500
Förenta Staterna 1) 323,1 . . 80 9 833 517
Grekland 10,8 -0,5 81 131 957
Indien 1 283,6 1,2 69 3 287 263
Indonesien 261,9 1,3 73 1 910 931
Irland 4,8 0,7 81 69 825
Israel 8,7 1,9 83 22 072
Italien 60,5 0,3 82 302 073
Japan 126,8 -0,1 86 377 930
Kanada 36,7 1,1 82 9 984 670
Kina 1 384,4 0,5 76 9 600 000
Lettland 1,9 -1,1 75 64 573
Litauen 2,8 -1,3 75 65 286
Luxemburg 0,6 2,3 82 2 586
Mexiko 123,5 1,1 76 1 964 375
Nederländerna 17,1 0,4 82 41 543
Nigeria 1) 193,4 . . 59 923 768
Nya Zeeland 4,8 1,4 81 268 107
Pakistan 2) 191,7 . . 68 796 095
Polen 38,0 0,0 78 312 679
Portugal 10,3 -0,4 81 92 226
Ryssland 3) 143,5 . . 71 17 098 246
Schweiz 8,5 1,0 83 41 291
Spanien 46,6 0,0 82 505 980
Storbritannien 66,1 0,7 81 242 495
Sydafrika 56,5 1,5 64 1 221 037
Tjeckien 10,6 0,2 79 78 870
Turkiet 80,3 1,2 75 780 004
Tyskland 82,7 0,1 81 357 578
Ukraina 42,3 -1,2 72 603 500
Ungern 9,8 -0,3 76 93 022
Österrike 8,8 0,7 82 83 882

1) 2016
2) 2015
3) 2013

Källor: FN: Demographic Yearbook

Eurostat

FN: Population and Vital Statistics Report

CIA: The World Factbook

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.4.2018

Bruttonationalinkomst, inflation och arbetslöshet efter land

  Bruttonationalinkomst/invånare Inflation Arbetslöshet
    Köpkraftskorrigerad    
  USD USD % %
  2017 2017 2018 2018
Finland 44 580 45 400 1,1 7,8
Sverige 52 590 50 980 2,0 6,4
Norge 75 990 63 980 2,8 3,9
Danmark 55 220 52 390 0,8 5,0
Island 60 830 53 280 2,7 2,9
Argentina 13 030 20 250 34,3 9,5
Australien 51 360 47 160 1,9 5,4
Belgien 41 790 48 240 2,1 6,3
Brasilien 8 600 15 200 3,7 12,5
Chile 13 610 23 670 2,4 7,2
Egypten 3 010 11 360 20,9 11,4
Estland 18 190 31 100 3,4 5,5
Frankrike 37 970 43 790 1,9 9,2
Förenta Staterna 58 270 60 200 2,4 3,9
Grekland 18 090 27 620 0,6 19,2
Indien 1 800 6 980 4,9 2,6
Indonesien 3 540 11 900 3,2 4,3
Irland 55 290 61 910 0,5 5,7
Israel 37 270 37 910 0,8 4,0
Italien 31 020 39 640 1,1 10,2
Japan 38 550 44 850 1,0 2,5
Kanada 42 870 46 070 2,3 5,9
Kina 8 690 16 760 2,1 4,4
Lettland 14 740 27 990 2,5 7,9
Litauen 15 200 31 910 2,7 6,0
Luxemburg 70 260 72 690 1,5 5,5
Mexiko 8 610 17 840 4,9 3,3
Nederländerna 46 180 52 200 1,7 3,9
Nigeria 2 100 5 700 12,1 6,0
Nya Zeeland 38 970 39 740 1,6 4,5
Pakistan 1 580 5 830 3,9 3,0
Polen 12 730 27 970 1,7 3,7
Portugal 19 820 30 980 1,0 6,9
Ryssland 9 230 24 890 2,9 4,7
Schweiz 80 560 65 610 0,9 4,9
Spanien 27 180 37 990 1,7 15,5
Storbritannien 40 530 42 560 2,3 4,0
Sydafrika 5 430 13 090 4,5 27,0
Tjeckien 18 160 34 450 2,1 2,4
Turkiet 10 940 26 170 16,3 10,9
Tyskland 43 490 51 680 1,7 3,4
Ukraina 2 390 8 900 10,9 9,4
Ungern 12 870 26 960 2,9 3,7
Österrike 45 440 52 500 2,0 4,8

Källor: World Bank: World Development Indicators

ILO: ILOSTAT Database

OECD: Economic Outlook

IMF: World Economic Outlook

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.4.2019

Den offentliga sektorns underskott och skuld i EU-länderna

EU-land Underskott (-) / överskott (+) Skuld
 
% i förhållande till BNP
% i förhållande till BNP
2019 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Belgien -2,4 -0,8 -0,7 106,1 103,4 102,0
Bulgarien 0,1 1,2 2,0 29,6 25,6 22,6
Cypern 0,3 1,8 -4,8 105,5 95,8 102,5
Danmark -0,1 1,4 0,5 37,2 35,5 34,1
Estland -0,3 -0,4 -0,6 9,2 9,2 8,4
Finland -1,7 -0,8 -0,7 63,0 61,3 58,9
Frankrike -3,5 -2,8 -2,5 98,0 98,4 98,4
Grekland 0,5 0,7 1,1 178,5 176,2 181,1
Irland -0,7 -0,3 0,0 73,5 68,5 64,8
Italien -2,5 -2,4 -2,1 131,4 131,4 132,2
Kroatien -1,0 0,8 0,2 80,5 77,8 74,6
Lettland 0,1 -0,6 -1,0 40,3 40,0 35,9
Litauen 0,2 0,5 0,7 40,0 39,4 34,2
Luxemburg 1,9 1,4 2,4 20,7 23,0 21,4
Malta 0,9 3,4 2,0 55,5 50,2 46,0
Nederländerna 0,0 1,2 1,5 61,9 57,0 52,4
Polen -2,2 -1,5 -0,4 54,2 50,6 48,9
Portugal -2,0 -3,0 -0,5 129,2 124,8 121,5
Rumänien -2,7 -2,7 -3,0 37,3 35,2 35,0
Slovakien -2,2 -0,8 -0,7 51,8 50,9 48,9
Slovenien -1,9 0,0 0,7 78,7 74,1 70,1
Spanien -4,5 -3,1 -2,5 99,0 98,1 97,1
Storbritannien -2,9 -1,9 -1,5 87,9 87,1 86,8
Sverige 1,0 1,4 0,9 42,4 40,8 38,8
Tjeckien 0,7 1,6 0,9 36,8 34,7 32,7
Tyskland 0,9 1,0 1,7 68,5 64,5 60,9
Ungern -1,6 -2,2 -2,2 76,0 73,4 70,8
Österrike -1,6 -0,8 0,1 83,0 78,2 73,8

Källa: Eurostat

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.4.2019

Skattekvot efter land 2017*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: OECD

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

 

Uppdaterad: 15.4.2019