Transport och turism

Innehåll

Trafiknät och persontrafik

Trafiknät 1990 2000 2010 2017 2018 2019
Järnvägarnas banlängd 1), km 5 846 5 854 5 919 l     5 926 5 926 5 923
Spårvägens linjelängd, km 88 84 91 98 l     2) 49 49
Metrons linjelängd, km 16 21 21 35 36 36
Landsvägar 3), km 76 407 77 993 78 162 77 993 77 942 77 925
Kustfarleder, km 7 690 9 261 10 073 10 350 10 330 10 418
Insjöfarleder, km 9 460 8 894 9 747 9 818 9 821 9 813
Antal passagerare efter trafikform 1990 2000 2010 2017 2018 2019
Järnvägstrafik, mn 46,0 54,8 l     69,0 l     85,7 87,5 92,8
Spårvägstrafik, mn 48,6 56,7 54,5 60,2 61,5 56,8
Metrotrafik, mn 35,4 51,9 57,1 67,5 88,4 92,6
Busstrafik 4), mn . . . . 339,8 361,1 . . . .
Taxitrafik, mn . . . . 57,0 49,2 . . . .
Sjötrafik 5), mn 14,0 20,7 21,7 23,8 23,6 23,9
Flygtrafik 5), mn 11,3 13,7 16,4 22,7 25,0 l     26,3

l    uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Statens banor
2) Ändring i statistikföringen. Linjelängden har räknats i den ena riktningen.
3) Exkl. ramper och färjsträckor
4) Inkl. chartertrafik, men inte privattrafik
5) Inhemsk och internationell

Källor: Statistikcentralen, Transport och turism

Helsingfors stads trafikverk (HST)

Helsingforsregionens trafik (HRT)

Finavia

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 27.8.2020

Fordon i registret 31.12

  1990 2000 2010 1) 2019 1)
Personbilar 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 574 570
  Per tusen invånare 388 412 535 647
Paketbilar 209 558 239 095 347 258 486 949
Lastbilar 54 599 65 223 117 150 162 186
Bussar 9 327 9 852 13 650 19 137
Specialbilar 20 719 16 924 12 646 10 934
Alla bilar 2 233 059 2 465 822 3 368 188 4 253 776
Motorcyklar 60 170 90 877 226 877 278 534
Traktorer 316 870 332 584 376 807 455 507
Snökotrar 2) . . 90 511 121 976 159 643
Alla fordon 3 146 308 3 697 037 5 331 582 6 785 012

1) Inkl. fordon som temporärt tagits ur trafik
2) Exkl. Åland

Källa: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.3.2020

Fordon i registret 31.12.1922–2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 3.3.2020

Döda i vägtrafiken

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källor: Statistikcentralen, Statistik över vägtrafikolyckor

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.2.2020

Utländska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningar

Inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt vandrarhem

Hemland 2017 % 2018 % 2019 % Årsförändring
2018-2019, % 
Ryssland 821 698 12,2 826 251 12,1 820 888 11,6 -0,6
Tyskland 622 991 9,2 628 449 9,2 661 981 9,4 5,3
Storbritannien 585 814 8,7 593 034 8,7 569 294 8,1 -4,0
Sverige 597 339 8,9 560 027 8,2 558 453 7,9 -0,3
Kina 313 203 4,6 332 546 4,9 384 415 5,4 15,6
Frankrike 280 069 4,2 299 432 4,4 341 747 4,8 14,1
Förenta Staterna 268 723 4,0 288 827 4,2 309 118 4,4 7,0
Nederländerna 227 405 3,4 246 460 3,6 262 222 3,7 6,4
Estland 219 504 3,3 222 387 3,3 243 107 3,4 9,3
Japan 238 278 3,5 215 746 3,2 225 012 3,2 4,3
Övriga 2 567 810 38,1 2 629 430 38,4 2 679 760 38,0 1,9
Totalt 6 742 834 100 6 842 589 100 7 055 997 100 3,1

Källa: Statistikcentralen, Inkvarteringsstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 9.4.2020

Finländarnas fritidsresor till utlandet

Resor med övernattning i destinationslandet för befolkning i åldern 15–84 år

Destinations-
land
2017 % 2018 % 2019 % Årsförändring
2018-2019, %
Estland 1 520 000 23,3 1 200 000 18,6 1 090 000 17,4 -9,2
Sverige 700 000 10,7 700 000 10,9 720 000 11,5 2,9
Spanien 780 000 12,0 820 000 12,7 670 000 10,7 -18,3
Tyskland 290 000 4,4 310 000 4,8 340 000 5,4 9,7
Italien 230 000 3,5 260 000 4,0 300 000 4,8 15,4
Grekland 250 000 3,8 250 000 3,9 250 000 4,0 0,0
Ryssland 290 000 4,4 240 000 3,7 250 000 4,0 4,2
Norge 180 000 2,8 190 000 3,0 220 000 3,5 15,8
Storbritannien 250 000 3,8 220 000 3,4 200 000 3,2 -9,1
Frankrike 130 000 2,0 140 000 2,2 160 000 2,6 14,3
Övriga 1 900 000 29,1 2 110 000 32,8 2 060 000 32,9 -2,4
Totalt 6 520 000 100 6 440 000 100 6 260 000 100 -2,8

Källa: Statistikcentralen, Finländarnas resor

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 12.6.2020

 

 

Ämnesområde: Transport och turism

Senast uppdaterad 27.8.2020