Transport och turism

Innehåll

Trafiknät och persontrafik

Trafiknät 1990 2000 2010 2017 2018 2019
Järnvägarnas banlängd 1), km 5 846 5 854 5 919 l     5 926 5 926 5 923
Spårvägens linjelängd, km 88 84 91 98 l     2) 49 49
Metrons linjelängd, km 16 21 21 35 36 36
Landsvägar 3), km 76 407 77 993 78 162 77 993 77 942 77 925
Kustfarleder, km 7 690 9 261 10 073 10 350 10 330 10 418
Insjöfarleder, km 9 460 8 894 9 747 9 818 9 821 9 813
Antal passagerare efter trafikform 1990 2000 2010 2017 2018 2019
Järnvägstrafik, mn 46,0 54,8 l     69,0 l     85,7 87,5 92,8
Spårvägstrafik, mn 48,6 56,7 54,5 60,2 61,5 56,8
Metrotrafik, mn 35,4 51,9 57,1 67,5 88,4 92,6
Busstrafik 4), mn . . . . 339,8 361,1 332,4 . .
Taxitrafik, mn . . . . 57,0 49,2 46,2 . .
Sjötrafik 5), mn 14,0 20,7 21,7 23,8 23,6 23,9
Flygtrafik 5), mn 11,3 13,7 16,4 22,7 25,0 l     26,3

l    uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Statens banor
2) Ändring i statistikföringen. Linjelängden har räknats i den ena riktningen.
3) Exkl. ramper och färjsträckor
4) Inkl. chartertrafik, men inte privattrafik
5) Inhemsk och internationell

Källor: Statistikcentralen, Transport och turism

Helsingfors stads trafikverk (HST)

Helsingforsregionens trafik (HRT)

Finavia

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.12.2020

Fordon i registret 31.12

  1990 2000 2010 1) 2020 1)
Personbilar 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 632 851
  Per tusen invånare 388 412 535 *656
Paketbilar 209 558 239 095 347 258 502 047
Lastbilar 54 599 65 223 117 150 166 760
Bussar 9 327 9 852 13 650 19 282
Specialbilar 20 719 16 924 12 646 10 759
Alla bilar 2 233 059 2 465 822 3 368 188 4 331 699
Motorcyklar 60 170 90 877 226 877 283 214
Traktorer 316 870 332 584 376 807 466 551
Snöskotrar 2) . . 90 511 121 976 163 318
Alla fordon 3 146 308 3 697 037 5 331 582 6 926 137

1) Inkl. fordon som temporärt tagits ur trafik
2) Exkl. Åland

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 18.3.2021

Fordon i registret 31.12.1922–2020

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 18.3.2021

Döda i vägtrafiken

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källor: Statistikcentralen, Statistik över vägtrafikolyckor

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 18.3.2021

Utländska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningar

Inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt vandrarhem

Hemland 2018 % 2019 % 2020* % Årsförändring
2019–2020*, % 
Ryssland 826 251 12,1 820 888 11,6 257 929 11,3 -68,6
Tyskland 628 449 9,2 661 981 9,4 246 059 10,7 -62,8
Förenade kungariket 593 034 8,7 569 294 8,1 168 264 7,3 -70,4
Frankrike 299 432 4,4 341 747 4,8 157 509 6,9 -53,9
Estland 222 387 3,3 243 107 3,4 152 189 6,6 -37,4
Nederländerna 246 460 3,6 262 222 3,7 130 739 5,7 -50,1
Sverige 560 027 8,2 558 453 7,9 101 995 4,5 -81,7
Förenta Staterna 288 827 4,2 309 118 4,4 81 608 3,6 -73,6
Kina 332 546 4,9 384 415 5,4 76 363 3,3 -80,1
Norge 193 065 2,8 189 938 2,7 74 147 3,2 -61,0
Övriga 2 652 111 38,8 2 714 834 38,5 844 723 36,9 -68,9
Totalt 6 842 589 100 7 055 997 100 2 291 525 100 -67,5

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Inkvarteringsstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.3.2021

Finländarnas fritidsresor till utlandet

Resor med övernattning i destinationslandet för befolkning i åldern 15–84 år

Destinations-
land
2018 % 2019 % 2020 % Årsförändring
2019-2020, %
Estland 1 200 000 19 1 090 000 17 480 000 29 -56
Spanien 820 000 13 670 000 11 250 000 15 -63
Norge 190 000 3 220 000 4 110 000 7 -52
Sverige 700 000 11 720 000 12 . . . . . .
Thailand 130 000 2 120 000 2 . . . . . .
Lettland 140 000 2 130 000 2 . . . . . .
Tyskland 310 000 5 340 000 5 . . . . . .
Ryssland 240 000 4 250 000 4 . . . . . .
Italien 260 000 4 300 000 5 . . . . . .
Övriga 2 450 000 38 2 420 000 39 820 000 49 -66
Totalt 6 440 000 100 6 260 000 100 1 660 000 100 -73

Källa: Statistikcentralen, Finländarnas resor

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2021

 

 

Ämnesområde: Transport och turism

Senast uppdaterad 31.3.2021