Transport och turism

Innehåll

Trafiknät och persontrafik

  1990 2000 2010 2016 2017 2018
Trafiknät      
Järnvägarnas banlängd 1), km 5 846 5 854 5 919 l    5 926 5 926 5 926
Spårvägens linjelängd, km 88 84 91 97 98 l     2) 49
Metrons linjelängd, km 16 21 21 21 35 36
Landsvägar 3), km 76 407 77 993 78 162 77 982 77 993 77 942
Kustfarleder, km 7 690 9 261 10 073 10 383 10 350 10 330
Insjöfarleder, km 9 460 8 894 9 747 9 820 9 818 9 821
Antal passagerare efter trafikform      
Järnvägstrafik, mn 46,0 54,8 l     69,0 l     82,1 85,7 87,5
Spårvägstrafik, mn 48,6 56,7 54,5 56,6 60,2 61,5
Metrotrafik, mn 35,4 51,9 57,1 64,1 67,5 88,4
Busstrafik 4), mn . . . . 339,8 352,6 361,1 . .
Taxitrafik, mn . . . . 57,0 52,5 49,2 . .
Sjötrafik 5), mn 14,0 20,7 21,7 23,6 23,8 23,6
Flygtrafik 5), mn 11,3 13,7 16,4 20,8 22,7 25,0

l    uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Statens banor
2) Ändring i statistikföringen. Linjelängden har räknats i den ena riktningen.
3) Exkl. ramper och färjsträckor
4) Inkl. chartertrafik, men inte privattrafik
5) Inhemsk och internationell

Källor: Trafikledsverket

Helsingfors stads trafikverk (HST)

Helsingforsregionens trafik (HRT)

Statistikcentralen, Transport och turism

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Finavia

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 26.8.2019

Fordon i registret 31.12

  1990 2000 2010 1) 2018 1)
Personbilar 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 494 836
  Per tusen invånare 388 412 535 633
Last- och paketbilar 264 157 304 318 464 408 626 794
Bussar 9 327 9 852 13 650 18 519
Specialbilar 20 719 16 924 12 646 11 126
Alla bilar 2 233 059 2 465 822 3 368 188 4 151 275
Motorcyklar 60 170 90 877 226 877 274 049
Traktorer 316 870 332 584 376 807 443 733
Alla fordon 3 146 308 3 697 037 5 331 582 6 623 990

1) Inkl. fordon som temporärt tagits ur trafik

Källa: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 29.3.2019

Fordon i registret 31.12.1922–2018

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 29.3.2019

Döda i vägtrafiken

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källor: Statistikcentralen, Statistik över vägtrafikolyckor

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.2.2020

Utländska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningar

Inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt vandrarhem

Hemland 2016 % 2017 % 2018 % Årsför-
ändring, % 
Ryssland 697 596 12,1 821 698 12,2 826 251 12,1 0,6
Tyskland 540 342 9,4 622 991 9,2 628 449 9,2 0,9
Storbritannien 500 738 8,7 585 814 8,7 593 034 8,7 1,2
Sverige 549 292 9,5 597 339 8,9 560 027 8,2 -6,2
Kina 231 573 4,0 313 203 4,6 332 546 4,9 6,2
Frankrike 249 997 4,3 280 069 4,2 299 432 4,4 6,9
Förenta Staterna 231 708 4,0 268 723 4,0 288 827 4,2 7,5
Nederländerna 174 743 3,0 227 405 3,4 246 460 3,6 8,4
Estland 193 376 3,4 219 504 3,3 222 387 3,3 1,3
Japan 214 495 3,7 238 278 3,5 215 746 3,2 -9,5
Övriga 2 187 415 37,9 2 567 810 38,1 2 629 430 38,4 2,4
Totalt 5 771 275 100 6 742 834 100 6 842 589 100 1,5

Källa: Statistikcentralen, Inkvarteringsstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 10.4.2019

Finländarnas fritidsresor till utlandet

Resor med övernattning i destinationslandet för befolkning i åldern 15–84 år

Destinations-
land
2016 % 2017 % 2018 % Årsför-
ändring, %
Estland 1 480 000 24,3 1 520 000 23,3 1 200 000 18,6 -21,1
Spanien 740 000 12,1 780 000 12,0 820 000 12,7 5,1
Sverige 710 000 11,6 700 000 10,7 700 000 10,9 0,0
Tyskland 270 000 4,4 290 000 4,4 310 000 4,8 6,9
Italien 270 000 4,4 230 000 3,5 260 000 4,0 13,0
Grekland 180 000 3,0 250 000 3,8 250 000 3,9 0,0
Ryssland 270 000 4,4 290 000 4,4 240 000 3,7 -17,2
Storbritannien 210 000 3,4 250 000 3,8 220 000 3,4 -12,0
Norge 150 000 2,5 180 000 2,8 190 000 3,0 5,6
Turkiet . . . . . . . . 160 000 2,5 . .
Övriga 1 820 000 29,8 2 030 000 31,1 2 090 000 32,5 3,0
Totalt 6 100 000 100 6 520 000 100 6 440 000 100 -1,2

Källa: Statistikcentralen, Finländarnas resor

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 29.3.2019

 

 

Ämnesområde: Transport och turism

Senast uppdaterad 7.2.2020