Energi

Innehåll

Totalförbrukning av energi

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.4.2020

Anskaffning och totalförbrukning av el 2019*

Anskaffning GWh %
Kärnkraft 22 926 26,6
Vattenkraft 12 286 14,3
Vindkraft 5 985 7,0
Solkraft 178 0,2
Nettoimport 20 042 23,3
Annan värmekraft 24 691 28,7
Totalt 86 108 100
Totalförbrukning GWh %
Industri och byggnadsverksamhet 39 665 46,1
Hushåll och jordbruk 24 107 28,0
Tjänster och offentlig konsumtion 19 743 22,9
Transmissions- och  distributionsförluster 2 583 3,0
Totalt 86 098 100

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, El- och värmeproduktion

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.4.2020

Energiförbrukning inom boende 2018

Efter användningsändamål GWh %
Uppvärmning av  bostadsbyggnader 44 176 67,4
Uppvärmning av bruksvatten 9 977 15,2
Övriga elapparater 6 011 9,2
Uppvärmning av bastu 3 063 4,7
Belysning 1 599 2,4
Matlagning 674 1,0
Totalt 65 500 100
Efter energikälla GWh %
El 22 565 34,5
Fjärrvärme 18 726 28,6
Trä 14 554 22,2
Värmepump 5 970 9,1
Övriga 1) 3 686 5,6
Totalt 65 500 100

1) Torv, kol, naturgas, lätt och tung brännolja

Källa: Statistikcentralen, Energiförbrukning inom boende

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.1.2020

 

Ämnesområde: Energi

Senast uppdaterad 28.4.2020