Energi

Totalförbrukning av energi

Totalförbrukning av energi

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.12.2018

Anskaffning och totalförbrukning av el 2017

Anskaffning GWh %
Kärnkraft 21 574 25,2
Vattenkraft 14 610 17,1
Vindkraft 4 795 5,6
Solkraft 44 0,1
Nettoimport 20 426 23,9
Annan värmekraft 24 019 28,1
Totalt 85 468 100
Totalförbrukning GWh %
Industri och byggnadsverksamhet 40 369 47,2
Hushåll och jordbruk 24 035 28,1
Tjänster och offentlig konsumtion 18 295 21,4
Transmissions- och  distributionsförluster 2 768 3,2
Totalt 85 467 100

Källa: Statistikcentralen, El- och värmeproduktion

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 17.12.2018

Energiförbrukning inom boende 2017

Efter användningsändamål GWh %
Uppvärmning av  bostadsbyggnader 45 349 68,2
Uppvärmning av bruksvatten 9 954 15,0
Övriga elapparater 5 820 8,8
Uppvärmning av bastu 3 057 4,6
Belysning 1 633 2,5
Matlagning 673 1,0
Totalt 66 486 100
Efter energikälla GWh %
El 22 513 33,9
Fjärrvärme 19 310 29,0
Trä 14 812 22,3
Värmepump 5 815 8,7
Övriga 1) 4 036 6,1
Totalt 66 486 100

1) Torv, kol, naturgas, lätt och tung brännolja

Källa: Statistikcentralen, Energiförbrukning inom boende

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.12.2018

 

Ämnesområde: Energi

Senast uppdaterad 30.1.2019