Energi

Innehåll

Totalförbrukning av energi

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 29.3.2019

Anskaffning och totalförbrukning av el 2018*

Anskaffning GWh %
Kärnkraft 21 889 25,0
Vattenkraft 13 145 15,0
Vindkraft 5 857 6,7
Solkraft 162 0,2
Nettoimport 19 936 22,8
Annan värmekraft 26 423 30,3
Totalt 87 412 100
Totalförbrukning GWh %
Industri och byggnadsverksamhet 41 539 47,5
Hushåll och jordbruk 24 475 28,0
Tjänster och offentlig konsumtion 18 775 21,5
Transmissions- och  distributionsförluster 2 622 3,0
Totalt 87 412 100

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, El- och värmeproduktion

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 27.5.2019

Energiförbrukning inom boende 2018

Efter användningsändamål GWh %
Uppvärmning av  bostadsbyggnader 44 176 67,4
Uppvärmning av bruksvatten 9 977 15,2
Övriga elapparater 6 011 9,2
Uppvärmning av bastu 3 063 4,7
Belysning 1 599 2,4
Matlagning 674 1,0
Totalt 65 500 100
Efter energikälla GWh %
El 22 565 34,5
Fjärrvärme 18 726 28,6
Trä 14 554 22,2
Värmepump 5 970 9,1
Övriga 1) 3 686 5,6
Totalt 65 500 100

1) Torv, kol, naturgas, lätt och tung brännolja

Källa: Statistikcentralen, Energiförbrukning inom boende

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.1.2020

 

Ämnesområde: Energi

Senast uppdaterad 8.1.2020