Företag

Nyckeltal

Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handeln

+0,2%
Mars 2023
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2023-05-15

Hushållers växthusgasar

5 801 878ton CO2-ekv.
2020
Lufträkenskaper
Uppdaterad: 2022-09-29

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av försäljningsvolymen inom handeln

minus3,8%
Mars 2023
Uppdaterad: 2023-05-15

Förändring av den säsongrensade indexserien inom handeln från föregående månad

minus0,4%
Mars 2023
Uppdaterad: 2023-05-15

Statistik om ämnet

Publikationer