Ämnen
Företag

Industrins orderingång

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varor och tjänster som produceras på ett arbetsställe i Finland. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Ändringsmeddelande

Databastabellen över industrins orderingång har kompletterats med nya uppgifter och i offentliggörandena har man gått över till att använda Statistikcentralens enhetliga klassificeringsversioner. Det är fråga om en teknisk ändring i klassificeringen och klassificeringarnas innehåll har inte ändrats.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 5,0 procent mindre i juli 2022 än året innan. Under januari–juli ökade orderingången med 7,7 procent från året innan.

Läs mer

meddelande | Industrins orderingång 2022, juli
meddelande | Industrins orderingång 2022, juni
meddelande | Industrins orderingång 2022, maj
meddelande | Industrins orderingång 2022, april

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
09.09.2022

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL2008)

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL2008). Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
2020M07-28,6
2020M08-16,5
2020M09-10,8
2020M10-1,2
2020M119,7
2020M12-15,1
2021M01-6,5
2021M0218,3
2021M0323,0
2021M0442,6
2021M0545,4
2021M0639,0
2021M0747,0
2021M0845,2
2021M0936,7
2021M1013,9
2021M1138,5
2021M1219,2
2022M0127,4
2022M024,1
2022M0310,9
2022M04-0,5
2022M0511,9
2022M068,7
2022M07-5,0
09.09.2022

Industrins orderingång, trendserier efter näringsgren (TOL2008)

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Koivisto
aktuarie
029 551 3669
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna