Ämnen
Miljö och naturFöretag

Lufträkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över luftutsläpp efter näringsgren beskriver utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. Uppgifterna samlas in från olika källor och beräkningen görs vid Statistikcentralen. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Finländarnas växthusgasutsläpp minskade år 2019. Samtidigt var utsläppen av föroreningar till största delen på samma nivå som året innan. Växthusgasutsläppen i Finland och utomlands uppgick till 57 miljoner ton, dvs. 5 procent mindre än året innan. Den mest betydande orsaken till nedgången var att …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juuso Peltola
överaktuarie
029 551 2330

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna