Ämnen
Miljö och naturFöretag

Miljöskyddsutgifter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, servicenäringarna, hushållen, staten och kommunerna. Uppgifterna samlas in med en enkät och ur olika register. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Miljöskyddsutgifterna inom den offentliga sektorn i Finland uppgick till ungefär 750 miljoner euro år 2019. Miljöskyddstjänsterna och miljöskyddsinvesteringarna som företagen använde var något över 2 800 miljoner euro. Miljöskyddsutgifterna för behandling av hushållens avloppsvatten och avfall uppg…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Hörkkö
överaktuarie
029 551 3035

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna