Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Arbetskraftskostnadsundersökning

Finlands officiella statistik (FOS)
Arbetskraftskostnadsundersökningen beskriver arbetskraftskostnadernas nivå och struktur under bestämda år. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn, staten och kommunsektorn. Uppgifterna samlas in och offentliggörs ungefär vart fjärde år.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Korrigering 8.1.2019. De korrigerade siffrorna är markerade med rött Korrigerad rubrik. Var tidigare: Kostnaden för arbetad timme 34,2 euro för arbetsgivaren år 2016

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pekka Haapala
planerare
029 551 3460
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna