Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Arbetskraftskostnadsundersökning

Finlands officiella statistik (FOS)
Arbetskraftskostnadsundersökningen beskriver arbetskraftskostnadernas nivå och struktur under bestämda år. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn, staten och kommunsektorn. Uppgifterna samlas in och offentliggörs ungefär vart fjärde år.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Arbetskraftskostnadsundersökning 2020
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
19.12.2022

Kostnad per arbetad timme och arbetskraftskostnad per årsverke inom den privata sektorn efter näringsgren

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66)J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63)D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75)B Utvinning av mineral (05-09)B-E Hela industrin (05-39)C Tillverkning (10-33)B-F Förädling (05-43)L Fastighetsverksamhet (68)TotaltF Byggverksamhet (41-43)O-S Välfärdstjänster (84-96)G-S Servicenäringar (45-96)G-N Servicenäringar (45-82)E Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39)H Transport och magasinering (49-53)G Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47)Q Vård och omsorg, sociala tjänster (86-88)I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56)N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82)
46,243,943,241,038,537,136,936,535,034,934,734,734,233,933,133,132,029,125,023,4

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pekka Haapala
planerare
029 551 3460
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna