Ämnen
Boende och byggandeFöretag

Reparationsbyggande

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande. Uppgifterna baserar sig på en enkät som utförs bland bostadsaktiebolag, aravahyreshus och byggföretag. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen utförde bostadsägarna och bostadsaktiebolagen reparationer av sina bostäder och bostadsbyggnader för 6,8 miljarder euro år 2021. Det belopp som användes för reparationerna ökade med 6,7 procent från nivån år 2020. Ökningen gäller reparationer av radhus samt egnahems- och parhus. Egnahemshus och parhus reparerades för 3,7 miljarder euro. Flervåningshus reparerades för 2,3 miljarder euro och radhus för 870 miljoner euro.


Läs mer

meddelande | Reparationsbyggande 2021, renovering av bostäder och bostadsbyggnader

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Eetu Toivanen
överaktuarie
029 551 3331
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna