Ämnen
Företag

Konkurser och företagssaneringar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över konkurser och företagssaneringar beskriver anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar. Uppgifterna offentliggörs månatligen, kvartalsvis och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 219 konkurser i augusti 2022, dvs. 51 konkurser fler än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs var totalt 681, vilket är 28 årsverken färre än i augusti året innan.

Läs mer

meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2022, augusti, konkurser
meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2022, juli, konkurser
meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2022, juni, konkurser
meddelande | Konkurser och företagssaneringar 2022, 2:a kvartalet, företagssaneringar

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
21.04.2022

Anhängiggjorda företagssaneringar, antal företag, glidande årssumma

Linjediagrammet visar att trenden för den glidande årssumman av anhängiggjorda företagssaneringar är nedåtgående fr.o.m. år 2013.
21.04.2022

Anhängiggjorda konkurser, glidande årssumma

17.05.2022

Anhängiggjorda konkurser, antal företag, glidande årssumma

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna