Ämnen
Utbildning och forskningFöretag

Utbildningsanordnare och läroanstalter

Finlands officiella statistik (FOS)
I statistiken Utbildningsanordnare och läroanstalter beskrivs nätverket av utbildningsanordnare och läroanstalter som är underställda offentlig tillsyn, förändringar i dem, adresser och antalet studerande. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 689 aktiva utbildningsanordnare och 3 049 läroanstalter med omkring 1,79 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2021. Antalet verksamma grundskolor uppgick till 2 085.

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marika Wegelius
överaktuarie
029 551 3411

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna