Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Skogsräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Skogsräkenskaperna är en statistiksammanställning som med hjälp av virkesbalans och massbalans beskriver utbudet av virke och skogsindustrivaror från olika källor, deras användning för tillverkning och energiproduktion samt virkesflödena från råvara till produkter. Uppgifterna publiceras en gång om året.

Producent: