Ämnen
Företag

Statistik över företagsstöd

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över företagsstöd innehåller uppgifter om företagsstöd efter stödtyp. Dessa är direkta stöd, lån och borgen. Statistiken baserar sig på uppgifter från vissa offentligt ägda institutioner som beviljar och betalar stöd. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter utbetalades 1 424 miljoner euro i direkt företagsstöd år 2021. Detta är 19 procent mindre än året innan. Av det direkta stödet utbetalades en miljard euro på grund av coronapandemin. När det gäller lån betalades 478 miljoner euro ut och garantier beviljades till ett belopp på 1 370 miljoner euro. Av företagen fick 60 872 företagsstöd.

Läs mer

meddelande | Statistik över företagsstöd 2021
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
27.05.2022

Betalda direkta stöd 2019-2021

Betalda direkta stöd 2019-2021. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
2019TotaltAlla företag476 264
2020TotaltAlla företag1 749 494
2021TotaltAlla företag1 424 044

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tommi Veistämö
överaktuarie
029 551 3546

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna