Ämnen
Miljö och naturFöretag

Miljöskatter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över miljöskatter beskriver beloppet av de miljöskatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna. Den omfattar miljöbaserade skatter och avgifter samt vissa miljöbaserade användaravgifter. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen betalades år 2020 sammanlagt 4,5 % mindre i miljöskatter än året innan. Mest minskade de betalda trafikskatterna, vars utfall var 10,5 % lägre än året innan. Ändringen syntes särskilt i de trafikskatter som hushållen, transportbranschen och servicenäringarna betalade. Också utfallet av energiskatterna minskade med omkring 2 % från året innan. Hushållen betalade största delen av miljöskatterna. De betalda miljöskatterna uppgick till totalt 6,5 miljarder euro, vilket motsvarade 6,6 % av det totala skatteutfallet.


Läs mer

meddelande | Miljöskatter 2020

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juuso Peltola
överaktuarie
029 551 2330

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna