Ämnen
EnergiFöretag

Statistik över industrins energianvändning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över industrins energianvändning beskriver industrins energianvändning efter energikälla, näringsgren och område. Uppgifterna samlas in med en enkät och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter minskade energianvändningen inom industrin med sex procent år 2020. Industrin förbrukade 496 petajoule (PJ) energi, vilket underskred 2009 års förbrukning under finanskrisen och därmed var den lägsta förbrukningen under millenniet. Den totala användningen av el …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anssi Vuorio
överaktuarie
029 551 3668

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna