Ämnen
Utbildning och forskningFöretag

Forskning och utveckling

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över forskning och utveckling beskriver de resurser som används för forskning samt för produkt- och processutveckling. Uppgifterna baserar sig på en enkät som utförs bland företag, universitet och organisationer inom den offentliga sektorn samt andra aktörer. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,9 miljarder euro år 2020. Utgifterna ökade med 218 miljoner euro från året innan, vilket är en ökning med 3,2 procent. Endast företagens utgifter för forskning och utveckling ökade, med 5,4 procent. Högskolornas fo…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna