Ämnen
FöretagSamhällsekonomi

Utländska direktinvesteringar

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utländska direktinvesteringar är en del av betalningsbalansen och beskriver det kapital som en utländsk (finländsk) placerare har direktinvesterat i Finland i en enhet (utomlands) och som placeraren har kontroll eller inflytande över. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade värdet av stocken av utländska direktinvesteringar i Finland med 2,5 miljarder euro under 2021 och var 76,2 miljarder euro i slutet av året. Värdet av finländska investeringar i utlandet ökade med 7,2 miljarder euro och i slutet av året var investeringsstocken 125,0 miljarder euro.

Läs mer

meddelande | Utländska direktinvesteringar 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Kinnarinen
överaktuarie
029 551 3428
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna