Ämnen
DigitaliseringUtbildning och forskningFöretag

Innovationsverksamhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över innovationsverksamhet beskriver innovationsverksamheten och utvecklingspotentialen hos företag som sysselsätter minst tio personer inom industrin, utvinning av mineraler, energisektorn samt inom vissa servicebranscher. Uppgifterna samlas in med en enkät. Uppgifterna offentliggörs vartannat år.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Av de företag som var föremål för en undersökning som kartlägger företagens innovationsverksamhet rapporterade nästan en femtedel, 18 procent, om innovationer som medfört betydande miljönytta för miljövården åren 2018–2020. Inom industrin var andelen 25 procent av företagen och inom servicenäringarna 13 procent. Totalt var andelen företag som bedrev innovationsverksamhet 69 procent av de undersökta företagen, vilket är en högre andel än i tidigare undersökningsresultat. Uppgifterna baserar sig på en EU-undersökning om företagens innovationsverksamhet, som Statistikcentralen genomfört.

Läs mer

meddelande | Innovationsverksamhet 2020

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mervi Niemi
planerare
029 551 3263

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna