Befolkning och samhälle

Nyckeltal

Demografisk försörjningskvot 2040

67,3
2040
Befolkningsprognos
Uppdaterad: 2021-09-30

Valdeltagande

47,5%
2022
Välfärdsområdesval
Uppdaterad: 2022-03-16

Publikationer

meddelande | Inkomstfördelningsstatistik, inkomst och boendeutgifter 2022
meddelande | Brott och tvångsmedel 2023, tvångsmedel
meddelande | Bostäder och boendeförhållanden 2023, 4:e kvartal
meddelande | Presidentvalet 2024, andra valomgången, resultatet av kontrollräkningen
meddelande | Presidentvalet 2024, första valomgången, resultatet av kontrollräkningen