Finlands officiella statistik

Forskning och utveckling

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utgifterna för forskning och utveckling vände uppåt
25.10.2018
Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,2 miljarder euro år 2017. Utgifterna ökade med 247 miljoner euro från året innan. Alla sektorer visade en ökning, företagen tre procent, den offentliga sektorn åtta och högskolorna fem procent jämfört med år 2016. En fem år lång period av minskade forskningsutgifter upphörde, förra gången forskningsutgifterna ökade var år 2011.

Nästa offentliggörande:
24.10.2019

Beskrivning: Statistiken över forskning och utveckling beskriver de resurser som används för forskning samt för produkt- och processutveckling. FoU-uppgifterna granskas efter sektor, landskap och ekonomisk region. Statistiken baserar sig på uppgifter som erhållits av företag, universitet, universitetssjukhus, yrkeshögskolor samt andra organisationer inom den privata icke-vinstdrivande och den offentliga sektorn. I framställningen av statistiken tillämpas OECD:s och EU:s rekommendationer. På produktionen av statistik över vetenskap och teknologi (inkl. forsknings- och utvecklingsverksamhet) tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012 kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: forskningsinstitut, forskningsutgifter, forskningsverksamhet, företag, högskolor, informationssamhälle, produktutveckling, universitet, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009, slutrapport har annullerats
1.12.2010
Offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009, slutrapport (9.12.2010) har annullerats, eftersom motsvarande uppgifter redan publicerats i offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009 (28.10.2010).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/index_sv.html