Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Statistikbeskrivningar

På den här sidan finns länkar till beskrivningarna av alla statistikområden och andra metadata för statistiken. I metadata redovisas för uppgiftsinnehåll, metoder för insamlingen av uppgifter, uppgiftskällor, använda klassificeringar samt för offentlighet och sekretess gällande statistikmaterialet.