Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Trädgårdsstatistik

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/puutt/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver strukturen hos de trädgårdsföretag som bedriver kommersiell produktion, trädgårdsproduktionen på friland och i växthus samt svampodlingen. Statistiken innehåller uppgifter om arealen och skördarna av trädgårdsväxter som odlas på friland och i växthus. Förfrågningen görs som en totalundersökning varje år, utom i fråga om växthusens energianvändning och odlingen av ampelväxter, där förfrågningen görs turvis vartannat år.

Nyckelord

lantbruk, trädgårdsodling, fruktodling, grönsaksodling, frilandsodling, bärodling, växthusodling, prydnadsväxter, plantskolor, energiförbrukning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/puutt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.01.2015