Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Totalförbrukning av virke

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/raapks/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken uppger årliga uppgifter om den totala årliga förbrukningen av virke i Finland. Den omfattar det råvirke och skogsindustrins biprodukter och träavfall som använts som råvara för produktion av skogsindustriprodukter i Finland samt den brännved och de fasta träbränslen som gått till energiproduktion i småhus och i värme- och kraftverken.

Nyckelord

energived, flis, hyggesrester, avfallsvirke, konsumtion, massa- och pappersindustri, skogsindustri, virke, träbränslen, trävaruindustrin, råvirke

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/raapks/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021