Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Massmediestatistik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/jvie/index_sv.html
Ämnesområdet: Kultur och massmedier
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över massmedier beskriver de olika mediesektorernas ekonomi, företagsstrukturer, innehåll, konsumtion, publik, internationalisering och arbetskraft. Data publiceras i tabellservice för massmediestatistik i tabellservice för massmediestatistik.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifter om massmediernas ekonomi, dagstidningar och tidskrifter, radion, televisionen samt medier på internet. Också internationella jämförelseuppgifter.

Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

En del av uppgifterna har indelats efter kön och ålder.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Flera uppgiftskällor.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Tabellservice för massmediestatistik uppdateras kontinuerligt.

Färdigställs eller offentliggörs

Tabellservice för massmediestatistik uppdateras kontinuerligt. Statistiken om massmediemarknadens volym offentliggörs varje år i november eller december.

Tidsserie

Största delen av uppgifterna i form av tidsserier.

Nyckelord

internet, masskommunikation, massmediernas ekonomi, radio, television, tidningar, tidskrifter, underhållningselektronik, webbmedier

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/jvie/yht_sv.html

Mera information

Namn: Kaisa Saarenmaa Telefon: 029 551 3517


Senast uppdaterad 24.10.2017