Prisomräknaren

Med räknaren kan man omvandla mark eller euro under startåret till mark eller euro under det valda jämförelseåret. Beräkningen grundar sig på Levnadskostnadsindex 1914:1–6=100 och den beaktar både valutareformen år 1963 och övergången till euro år 2002. År 1914 har raderats i räknaren eftersom uppgifterna är bristfälliga.

I och med reformen år 1963 infördes en så kallad ny mark, vars värde var 0,01 gamla mark; med andra ord ströks två nollor genom reformen. År 2002 i samband med övergången till euro omvandlades mark till euro med hjälp av en konstant koefficient som har storleken 5,94573.

Välj start- och slutår för jämförelsen ur rullgardinsmenyn och mata in det önskade penningbeloppet i myntenheten för startåret i jämförelsen. När du gör ändringar i valen beräknas nya jämförelsevärden automatiskt. Resultaten anges i myntenheten för slutåret i jämförelsen, avrundat till två decimaler.

Innevarande år finns ännu inte med i räknaren, eftersom uppgifterna för hela året är tillgängliga först efter årets slut.

Räknare

 

Myntenhet

 

Resultat

Penningbeloppet   år   motsvarade penningbeloppet   år  .


Levnadskostnadsindexet år   var  .

Levnadskostnadsindexet år   var  .

Förändring från år   till år   var  -gånger dvs.   per cent.


Den genomsnittliga årliga inflationsprocenten under
denna period var  .

Den officiella månads- och årsförändringsprocenten för levnadskostnadsindexet beräknas för varje basår (2015=100) på basis av de brutna indextalen med två decimaler.

Månads- och årsförändringsprocenterna som beräknats från levnadskostnadsindexets 1914:1–6=100 totalindextal kan avvika från officiella siffror över procentförändringen.

 
 

Näytä rajapintakysely
Tietokantataulukko