Statistikbiblioteket och informationstjänsten

Statistikbiblioteket har Finlands mest omfattande samling av statistik, både från Finland och världen. En del av materialet kan lånas, och nästan allt material, också licenserade databaser, kan användas i Statistikbiblioteket. Du kommer väl överens om en tid för besök i förväg.

Informationstjänsten hjälper med att hitta och tolka statistik. Informationstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8.00–16.00. Vi besvarar frågorna senast inom två arbetsdagar. Rådgivning och enskilda statistikuppgifter fås avgiftsfritt. Mer omfattande uppdrag, som tar mer än 15 minuter, är avgiftsbelagda.

Kontakta oss:

 

Senast uppdaterad 3.10.2022