Rahanarvonmuunnin

Laskurilla voidaan muuntaa aloitusvuoden markat tai eurot halutun vertailuvuoden markoiksi tai euroiksi. Laskenta perustuu elinkustannusindeksiin 1914:1-6=100, ja se ottaa huomioon sekä vuoden 1963 rahauudistuksen että vuoden 2002 euroon siirtymisen. Vuosi 1914 on poistettu laskurista, koska sen tiedot ovat puutteelliset.

Vuoden 1963 uudistuksessa otettiin käyttöön niin sanottu uusi markka, jonka arvo oli 100 vanhaa markkaa; toisin sanoen uudistuksessa leikattiin pois kaksi nollaa. Vuonna 2002 euroon siirtymisen yhteydessä markat jaettiin euroiksi vakioluvulla, jonka suuruus on 5,94573.

Valitse vertailun aloitus- ja lopetusvuosi pudotusvalikoista ja syötä haluamasi rahamäärä vertailun aloitusvuoden mukaisessa rahayksikössä. Kun teet muutoksia valintoihin, uudet vertailuarvot lasketaan automaattisesti. Tulokset annetaan vertailun lopetusvuoden rahayksikössä pyöristettynä kahden desimaalin tarkkuuteen.

Kuluvaa vuotta ei ole vielä laskurissa, koska koko vuoden tiedot tiedetään vasta vuoden päätyttyä.

Laskuri

 

Rahayksikkö

 

Laskennan tulos

Vuoden   rahamäärää   vastaava rahamäärä vuonna   oli  .


Elinkustannusindeksi vuonna   oli  .

Elinkustannusindeksi vuonna   oli  .

Muutos vuodesta   vuoteen   oli
 -kertainen eli   %.


Keskimääräinen vuotuinen inflaatioprosentti
tällä aikavälillä oli
 .

Kuluttajahintaindeksin virallinen kuukausi- ja vuosimuutosprosentti lasketaan kulloisenkin perusvuoden (2015=100) kahden desimaalin katkaistuista indeksipisteluvuista.

Elinkustannusindeksin 1914:1-6=100 kokonaispisteluvuista lasketut kuukausi- ja vuosimuutosprosentit saattavat poiketa virallisista prosenttimuutosluvuista.

 
 

Näytä rajapintakysely
Tietokantataulukko