Publikationer

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter som meddelanden, översikter och databasoffentliggöranden vardagar kl. 8.00. Kontrollera i vår kalender Kommande publikationer när vi publicerar nya statistiska uppgifter.

Utöver offentliggöranden publicerar vi också andra publikationer.

  • 2.12.2022 Statistisk årsbok för Finland 2022 (flerspråkig)

 

Statistikcentralens redan publicerade meddelanden, översikter och databaspublikationer finns i listan Publikationer.

Statistikcentralens publikationer i Finna

I söktjänsten Statistikcentralen Finna har man sparat referensuppgifter om artiklar i de tidskrifter och samlingsverk som Statistikcentralen publicerat fr.o.m. år 1990. En del av artiklarna är fritt tillgängliga på webben. 
Nedan följer axplock från söktjänsten Statistikcentralen Finna. 

Via söktjänsten Finna hittar du också de statistiska publikationer som sparats i publikationsarkivet Doria. I tjänsten Doria finns publikationer ur serien Finlands officiella statistik (FOS) i digitaliserat format fr.o.m. 1860-talet samt Statistikcentralens nyare publikationer i pdf-format. Största delen av publikationerna kan läsas i sin helhet och laddas ned från tjänsten.

Statistikcentralen Finna är en del av den landsomfattande tjänsten Finna.fi.

Tieto&trendit – artiklar och aktualitetsbloggar

webbplatsen Tieto&trendit publicerar vi artiklar och aktualitetsbloggar som skrivits av experter vid Statistikcentralen. Innehållen på sidan analyserar och ger bakgrund till ekonomins, samhällets och omgivningens situation samt utveckling i ljuset av statistik- och forskningsuppgifter.

Arkiv för tidningar och blogginlägg

 

Försäljning av publikationer

Statistikcentralens publikationer kan beställas via PunaMusta Oy:s webbutik och kundtjänst.

Kundtjänst, PunaMusta Oy
e-post: verkkokauppa@punamusta.com
tfn 010 2308 375 kl. 8-16 vardagar

Informationstjänst, Statistikcentralen
e-post: info@stat.fi
tfn 029 551 2220

Senast uppdaterad 14.9.2022