Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Joukkoviestintä

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/jvie/
Aihealue: Kulttuuri ja viestintä
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Joukkoviestintätilastot kuvaavat joukkoviestinnän eri sektoreiden taloutta, yritysrakenteita, sisältöjä, kulutusta, yleisöjä, kansainvälistymistä ja työvoimaa. Tiedot julkaistaan joukkoviestintätilaston taulukkopalvelussa.

Tietosisältö

Tietoja joukkoviestinnän taloudesta, sanoma- ja aikakauslehdistä, radiosta, televisiosta ja verkkomediasta. Myös kansainvälisiä vertailutietoja.

Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Osa tiedoista luokiteltu sukupuolen ja iän mukaan.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Useita tietolähteitä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Taulukkopalvelua päivitetään jatkuvasti.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Taulukkopalvelua päivitetään jatkuvasti. Mediamarkkinat -julkistus ilmestyy vuosittain marras-joulukuussa.

Aikasarja

Pääosa tiedoista aikasarjoina.

Asiasanat

aikakauslehdet, internet, joukkoviestimet, mediatalous, radio, radioasemat, sanomalehdet, televisioyhtiöt, verkkomedia, viihde-elektroniikka

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/jvie/yht.html

Lisätietoja

Nimi: Kaisa Saarenmaa Puhelin: 029 551 3517


Päivitetty 24.10.2017