Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Produktionen av ägg

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kanmtu/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken beskriver äggproduktionens utveckling enligt produktionsmetod. Statistiken innehåller månadsvis uppgifter om äggproduktionen. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som samlas in med en statistikblankett från äggpackerierna fyra gånger om året.

Nyckelord

lantbruk, hönsägg, produktion, produktionssätt

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kanmtu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021