Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Producent: Pensionsskyddscentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/steva/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över arbetspensionsförsäkrade i Finland innehåller centrala kvantitativa uppgifter om alla arbetspensionsförsäkrade i Finland efter arbetspensionssektor och -lag.

Nyckelord

socialförsäkring, pensionssystem, pensioner, arbetspensioner, arbetsförhållande, företagare

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/steva/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021