Utkomststöd

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/toimtt/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Uppgifterna i årsstatistiken över utkomststöd bygger på Institutet för hälsa och välfärds register för utkomststöd, som innehåller uppgifter inlämnade av kommunerna om hushåll som fått utkomststöd, stödets varaktighet och belopp samt hushållens storlek och struktur. Det samlas också in tvärsnittsdata om vilka inkomstkällor klienterna i november har och vilken som är deras huvudsakliga arbetsverksamhet. Registret har upprätthållits sedan 1985. För åren 1969–1983 finns motsvarande uppgifter i socialhjälpsstatistiken.

Nyckelord

socialvård, socialskydd, utkomststöd

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/toimtt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021