Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Totala pensionsutgifterna

Producent: Pensionsskyddscentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kokem/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statitsiken ger en helhetsbild av penningbeloppen av de pensioner som betalas i Finland under året.

Nyckelord

socialförsäkring, pensioner, arbetspensioner, folkpensioner, pensionsutgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kokem/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021