Handel

Innehåll

Volymindex för försäljning inom handeln

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 17.6.2020

Omsättning inom handeln 1)

År Parti- och provisionshandel 2)  Detaljhandel 2)  Bilhandel 3)  Totalt 
  mn € % mn € % mn € % mn € %
2017 54 903 48 42 447 37 17 189 15 114 539 100
2018 63 045 53 37 955 32 17 907 15 118 906 100
2019 60 595 51 39 021 33 18 248 15 117 864 100

1) Företagsuppgifter baserade på uppgifter om företagsenhet
2) Exkl. motorfordon och motorcyklar
3) Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.12.2020

Import, export och handelsbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format
Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.9.2020

De största import- och exportländerna 2019

Import efter ursprungsland
Land mn € %
Tyskland 10 370 15,7
Ryssland 8 972 13,6
Sverige 7 339 11,1
Kina 4 923 7,5
Nederländerna 3 393 5,2
Förenta Staterna 2 253 3,4
Frankrike 2 145 3,3
Polen 2 042 3,1
Estland 2 025 3,1
Italien 1 800 2,7
Övriga länder 20 591 31,3
Totalt 65 851 100
Export efter destinationsland  
Land mn € %
Tyskland 9 477 14,6
Sverige 6 749 10,4
Förenta Staterna 4 811 7,4
Nederländerna 3 979 6,1
Ryssland 3 652 5,6
Kina 3 495 5,4
Förenade kungariket 2 683 4,1
Italien 2 349 3,6
Belgien 2 120 3,3
Frankrike 1 920 3,0
Övriga länder 23 818 36,5
Totalt 65 054 100

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.9.2020

Import och export efter produktgrupp 2019

Produktgrupp CPA 2008

Import mn € %
Produkter från kemisk industri 11 482 17,4
Produkter av el- och elektronikindustri 9 320 14,2
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 7 983 12,1
Transportmedel 7 499 11,4
Maskiner och apparater 6 240 9,5
Övriga 23 327 35,4
Totalt 65 851 100
Export mn € %
Produkter från kemisk industri 12 505 19,2
Skogsindustriprodukter 12 360 19,0
Metaller och metallvaror 9 927 15,3
Maskiner och apparater 8 713 13,4
Produkter av el- och elektronikindustri 7 454 11,5
Övriga 14 095 21,7
Totalt 65 054 100

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad:7.9.2020

 

Ämnesområde: Handel

Senast uppdaterad 21.12.2020