Handel

Innehåll

Volymindex för försäljning inom handeln

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.9.2019

Omsättning inom handeln 1)

  Parti- och provisionshandel 2)  Detaljhandel 2)  Bilhandel 3)  Totalt 
  mn € % mn € % mn € % mn € %
2012 71 161 56 38 467 30 16 889 13 126 517 100
2013 69 842 57 38 567 31 14 627 12 123 035 100
2014 63 935 55 38 010 33 14 901 13 116 846 100
2015 61 468 54 37 471 33 15 178 13 114 117 100
2016 61 747 53 37 355 32 16 487 14 115 589 100
2017 61 993 53 38 188 32 17 439 15 117 620 100
2018 65 340 53 39 371 32 18 160 15 122 870 100

1) Juridiska enheter (FO-nummer)
2) Exkl. motorfordon och motorcyklar
3) Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.1.2020

Import, export och handelsbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-formatKälla: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 3.9.2019

De största import- och exportländerna 2018

  Import efter
ursprungsland
 
    Export efter
destinationsland
 
  mn € %     mn € %
Tyskland 10 377 15,6   Tyskland 9 631 15,1
Ryssland 9 234 13,9   Sverige 6 597 10,4
Sverige 7 223 10,8   Förenta Staterna 4 315 6,8
Kina 4 644 7,0   Nederländerna 4 308 6,8
Nederländerna 3 642 5,5   Kina 3 534 5,5
Förenta Staterna 2 208 3,3   Ryssland 3 327 5,2
Polen 2 063 3,1   Storbritannien 2 847 4,5
Estland 2 008 3,0   Belgien 1 937 3,0
Frankrike 2 002 3,0   Frankrike 1 791 2,8
Norge 1 897 2,8   Estland 1 761 2,8
Övriga länder 21 288 32,0   Övriga länder 23 634 37,1
Totalt 66 585 100   Totalt 63 682 100

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 3.9.2019

Import och export efter produktgrupp 1) 2018

Import mn € %
Produkter från kemisk industri 11 593 17,4
Produkter av el- och elektronikindustri 9 564 14,4
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 8 579 12,9
Transportmedel 7 237 10,9
Maskiner och apparater 5 728 8,6
Övriga 23 884 35,9
Totalt 66 585 100
Export mn € %
Skogsindustriprodukter 13 094 20,6
Produkter från kemisk industri 12 328 19,4
Metaller och metallvaror 9 884 15,5
Maskiner och apparater 8 219 12,9
Produkter av el- och elektronikindustri 7 417 11,6
Övriga 12 740 20,0
Totalt 63 682 100

1) Produktgrupp CPA 2008

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 3.9.2019

 

Ämnesområde: Handel

Senast uppdaterad 9.1.2020